Hôm nay Thứ 2, ngày 20/03/2023

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 17-03-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
96
85
G7
141
618
G6
5704
5157
7397
3700
7341
4233
G5
7683
8997
G4
60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425
08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831
G3
45731
92914
38589
18105
G2
03148
98259
G1
13562
84304
ĐB
641347
795055

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04 04, 05, 00
1 14 14, 18
2 23, 25 26, 22
3 31, 39 39, 31, 33
4 47, 48, 40, 41, 41 41
5 57 55, 59
6 62, 62, 61 67
7
8 83 89, 86, 85
9 97, 96 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 10-03-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
17
44
G7
130
533
G6
0537
9445
7564
7801
8746
8220
G5
5950
6259
G4
83782
28321
04488
18292
92912
19378
74380
77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624
G3
12471
48888
39537
92742
G2
21246
37544
G1
56272
99682
ĐB
368782
565937

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01
1 12, 17
2 21 24, 20
3 37, 30 37, 37, 33, 33, 33
4 46, 45 44, 42, 43, 46, 44
5 50 59
6 64 64, 64
7 72, 71, 78
8 82, 88, 82, 88, 80 82
9 92 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 03-03-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
11
93
G7
885
235
G6
8080
0239
6687
4262
1737
0896
G5
5839
5968
G4
89810
20304
59862
59368
23641
19110
81777
16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491
G3
28241
51526
60924
22099
G2
29637
46811
G1
59461
92020
ĐB
505263
807756

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04
1 10, 10, 11 11, 10, 14
2 26 20, 24, 27
3 37, 39, 39 37, 35
4 41, 41 45
5 56, 58
6 63, 61, 62, 68 68, 62
7 77 78
8 80, 87, 85
9 99, 91, 96, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 24-02-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
95
59
G7
277
611
G6
7638
8687
6236
9542
9916
8042
G5
6553
5197
G4
83464
94804
47537
49792
38081
02584
36483
92706
73008
43308
95567
87936
19406
18310
G3
02467
43794
97741
51289
G2
39751
85205
G1
53427
36641
ĐB
113627
867728

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04 05, 06, 08, 08, 06
1 10, 16, 11
2 27, 27 28
3 37, 38, 36 36
4 41, 41, 42, 42
5 51, 53 59
6 67, 64 67
7 77
8 81, 84, 83, 87 89
9 94, 92, 95 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 17-02-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
01
10
G7
820
499
G6
0387
5539
8576
0056
6314
2853
G5
4699
1658
G4
01949
23690
77397
44419
09882
41202
78312
71437
98378
06109
87328
50111
23514
69347
G3
67693
33569
25209
97877
G2
10781
77670
G1
73647
49954
ĐB
877614
429399

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 01 09, 09
1 14, 19, 12 11, 14, 14, 10
2 20 28
3 39 37
4 47, 49 47
5 54, 58, 56, 53
6 69
7 76 70, 77, 78
8 81, 82, 87
9 93, 90, 97, 99 99, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 10-02-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
97
10
G7
341
891
G6
7486
4822
7938
2071
8534
2611
G5
4223
2612
G4
83622
20352
40548
19575
88842
82605
45301
86455
93888
56696
18314
77329
85575
58686
G3
68566
40997
88399
94818
G2
71528
58258
G1
86272
47664
ĐB
487558
294029

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 01
1 18, 14, 12, 11, 10
2 28, 22, 23, 22 29, 29
3 38 34
4 48, 42, 41
5 58, 52 58, 55
6 66 64
7 72, 75 75, 71
8 86 88, 86
9 97, 97 99, 96, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 03-02-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
98
31
G7
306
500
G6
0398
2973
3320
9261
1911
8935
G5
6422
4114
G4
03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612
76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367
G3
73592
58060
04085
29102
G2
48471
06010
G1
67048
78527
ĐB
688354
520062

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08, 06 02, 00
1 18, 12 10, 14, 11
2 22, 20 27, 21
3 35, 31
4 48, 44
5 54, 59, 55
6 60 62, 62, 67, 61
7 71, 73 77, 76, 78
8 85, 85
9 92, 99, 98, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 27-01-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
59
33
G7
384
695
G6
9339
6578
6401
4980
0123
1166
G5
7031
8756
G4
83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
G3
95526
04132
93078
75146
G2
34677
92687
G1
77497
94851
ĐB
555221
284882

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09, 07, 01
1
2 21, 26 23
3 32, 35, 31, 39 33
4 47, 47 46, 44, 44
5 59 51, 58, 56
6 67, 62, 66
7 77, 78 78
8 85, 85, 84 82, 87, 83, 81, 80
9 97 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: