menu xo so
Hôm nay: Thứ 2, ngày 22/04/2024
do ket qua xo so

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2

ĐB 015 517
G.1 334 279 576 060
G.2 043 900 132 916 370 766
G.3 634 573 539 048 967 262 523 185
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 015, 517 102 1.000.000
G.1 334, 279, 576, 060 240 350.000
G.2 043, 900, 132, 916, 370, 766 303 210.000
G.3 634, 573, 539, 048, 967, 262, 523, 185 378 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 18 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 321 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2.898 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 29/04/2019

ĐB 668 878
G.1 798 683 954 222
G.2 463 754 971 300 553 179
G.3 803 617 958 125 008 393 003 102
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 668, 878 161 1.000.000
G.1 798, 683, 954, 222 180 350.000
G.2 463, 754, 971, 300, 553, 179 278 210.000
G.3 803, 617, 958, 125, 008, 393, 003, 102 444 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 18 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 46 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 674 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.078 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 06/05/2019

ĐB 516 143
G.1 182 748 370 160
G.2 459 572 334 472 714 365
G.3 477 662 210 349 105 494 063 212
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 516, 143 118 1.000.000
G.1 182, 748, 370, 160 191 350.000
G.2 459, 572, 334, 472, 714, 365 307 210.000
G.3 477, 662, 210, 349, 105, 494, 063, 212 473 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 552 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.719 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 13/05/2019

ĐB 725 013
G.1 148 553 664 376
G.2 922 866 259 353 436 918
G.3 190 024 899 289 110 721 881 174
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 725, 013 115 1.000.000
G.1 148, 553, 664, 376 151 350.000
G.2 922, 866, 259, 353, 436, 918 296 210.000
G.3 190, 024, 899, 289, 110, 721, 881, 174 320 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 71 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 614 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.399 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 20/05/2019

ĐB 300 111
G.1 913 695 037 059
G.2 910 284 112 294 272 887
G.3 626 881 025 066 896 263 548 251
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 300, 111 129 1.000.000
G.1 913, 695, 037, 059 138 350.000
G.2 910, 284, 112, 294, 272, 887 319 210.000
G.3 626, 881, 025, 066, 896, 263, 548, 251 406 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 48 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 636 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.633 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 27/05/2019

ĐB 525 052
G.1 922 441 358 211
G.2 433 103 586 643 759 006
G.3 023 691 214 380 835 806 196 708
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 525, 052 395 1.000.000
G.1 922, 441, 358, 211 195 350.000
G.2 433, 103, 586, 643, 759, 006 258 210.000
G.3 023, 691, 214, 380, 835, 806, 196, 708 295 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 548 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.492 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 03/06/2019

ĐB 447 179
G.1 671 249 073 217
G.2 560 428 908 146 012 640
G.3 946 879 156 181 905 747 802 095
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 447, 179 116 1.000.000
G.1 671, 249, 073, 217 171 350.000
G.2 560, 428, 908, 146, 012, 640 250 210.000
G.3 946, 879, 156, 181, 905, 747, 802, 095 344 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 678 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.212 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 10/06/2019

ĐB 484 139
G.1 670 617 285 013
G.2 213 012 457 778 218 269
G.3 384 660 683 400 772 192 624 888
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 484, 139 136 1.000.000
G.1 670, 617, 285, 013 150 350.000
G.2 213, 012, 457, 778, 218, 269 231 210.000
G.3 384, 660, 683, 400, 772, 192, 624, 888 373 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 705 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.426 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

len dau
X