menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 27/02/2024
do ket qua xo so

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6

ĐB 428 336
G.1 479 232 435 033
G.2 071 986 348 539 464 731
G.3 428 982 057 331 545 111 873 039
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 428, 336 95 1.000.000
G.1 479, 232, 435, 033 265 350.000
G.2 071, 986, 348, 539, 464, 731 284 210.000
G.3 428, 982, 057, 331, 545, 111, 873, 039 465 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 428 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.247 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 03/05/2019

ĐB 572 133
G.1 642 469 512 415
G.2 228 127 348 638 488 145
G.3 111 870 834 085 437 238 232 083
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 572, 133 93 1.000.000
G.1 642, 469, 512, 415 220 350.000
G.2 228, 127, 348, 638, 488, 145 403 210.000
G.3 111, 870, 834, 085, 437, 238, 232, 083 392 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 475 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.073 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 10/05/2019

ĐB 656 843
G.1 042 466 498 631
G.2 309 898 019 729 115 696
G.3 725 756 894 424 426 209 085 635
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 656, 843 68 1.000.000
G.1 042, 466, 498, 631 140 350.000
G.2 309, 898, 019, 729, 115, 696 241 210.000
G.3 725, 756, 894, 424, 426, 209, 085, 635 301 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 406 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.728 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 17/05/2019

ĐB 023 769
G.1 668 327 671 187
G.2 851 452 307 068 725 423
G.3 462 603 248 667 733 183 342 566
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 023, 769 58 1.000.000
G.1 668, 327, 671, 187 197 350.000
G.2 851, 452, 307, 068, 725, 423 665 210.000
G.3 462, 603, 248, 667, 733, 183, 342, 566 362 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 406 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.270 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 24/05/2019

ĐB 408 771
G.1 788 327 384 314
G.2 334 371 919 273 927 969
G.3 784 103 593 040 622 277 935 655
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 408, 771 40 1.000.000
G.1 788, 327, 384, 314 155 350.000
G.2 334, 371, 919, 273, 927, 969 227 210.000
G.3 784, 103, 593, 040, 622, 277, 935, 655 231 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 53 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 275 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.988 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 31/05/2019

ĐB 901 951
G.1 841 324 204 769
G.2 855 410 093 219 667 116
G.3 236 256 060 578 389 976 457 792
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 901, 951 46 1.000.000
G.1 841, 324, 204, 769 109 350.000
G.2 855, 410, 093, 219, 667, 116 225 210.000
G.3 236, 256, 060, 578, 389, 976, 457, 792 362 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 308 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.823 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 07/06/2019

ĐB 355 191
G.1 623 114 540 545
G.2 222 482 843 289 327 588
G.3 603 639 007 937 740 222 836 123
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 355, 191 70 1.000.000
G.1 623, 114, 540, 545 148 350.000
G.2 222, 482, 843, 289, 327, 588 326 210.000
G.3 603, 639, 007, 937, 740, 222, 836, 123 393 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 70 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 478 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.862 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 14/06/2019

ĐB 692 768
G.1 978 595 745 411
G.2 466 153 141 753 065 864
G.3 165 373 319 496 295 671 293 241
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 692, 768 104 1.000.000
G.1 978, 595, 745, 411 130 350.000
G.2 466, 153, 141, 753, 065, 864 244 210.000
G.3 165, 373, 319, 496, 295, 671, 293, 241 258 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 20 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 67 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 452 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.952 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

len dau
X