menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 25/06/2024
do ket qua xo so

Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ 6

ĐB 057 188
G.1 550 607 554 264
G.2 512 904 410 068 248 369
G.3 858 835 115 459 365 150 855 288
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 057, 188 12 1.000.000
G.1 550, 607, 554, 264 40 350.000
G.2 512, 904, 410, 068, 248, 369 42 210.000
G.3 858, 835, 115, 459, 365, 150, 855, 288 90 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 13 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 391 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.881 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 14/06/2024

ĐB 870 689
G.1 686 881 543 581
G.2 415 870 959 244 994 412
G.3 219 779 161 503 468 577 577 096
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 870, 689 46 1.000.000
G.1 686, 881, 543, 581 47 350.000
G.2 415, 870, 959, 244, 994, 412 79 210.000
G.3 219, 779, 161, 503, 468, 577, 577, 096 140 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 399 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.029 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 07/06/2024

ĐB 538 391
G.1 394 550 409 724
G.2 523 112 873 266 912 383
G.3 554 255 635 487 119 165 100 551
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 538, 391 69 1.000.000
G.1 394, 550, 409, 724 31 350.000
G.2 523, 112, 873, 266, 912, 383 69 210.000
G.3 554, 255, 635, 487, 119, 165, 100, 551 140 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 409 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.690 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 31/05/2024

ĐB 041 146
G.1 641 008 928 874
G.2 067 472 175 755 872 170
G.3 855 089 098 630 707 286 960 019
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 041, 146 31 1.000.000
G.1 641, 008, 928, 874 35 350.000
G.2 067, 472, 175, 755, 872, 170 102 210.000
G.3 855, 089, 098, 630, 707, 286, 960, 019 86 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 396 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.387 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 24/05/2024

ĐB 465 479
G.1 780 250 206 786
G.2 362 233 606 552 222 075
G.3 209 706 218 094 500 445 480 018
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 465, 479 36 1.000.000
G.1 780, 250, 206, 786 41 350.000
G.2 362, 233, 606, 552, 222, 075 75 210.000
G.3 209, 706, 218, 094, 500, 445, 480, 018 58 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 31 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 63 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 417 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.690 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 17/05/2024

ĐB 750 193
G.1 202 250 007 800
G.2 499 570 233 548 604 739
G.3 047 966 682 748 494 549 052 659
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 750, 193 14 1.000.000
G.1 202, 250, 007, 800 44 350.000
G.2 499, 570, 233, 548, 604, 739 113 210.000
G.3 047, 966, 682, 748, 494, 549, 052, 659 67 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 306 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.450 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 10/05/2024

ĐB 289 278
G.1 890 982 099 204
G.2 613 000 618 763 380 830
G.3 817 484 920 732 842 292 484 733
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 289, 278 119 1.000.000
G.1 890, 982, 099, 204 56 350.000
G.2 613, 000, 618, 763, 380, 830 78 210.000
G.3 817, 484, 920, 732, 842, 292, 484, 733 57 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 12 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 473 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.120 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 03/05/2024

ĐB 119 793
G.1 750 665 323 285
G.2 448 247 905 501 588 309
G.3 364 323 421 386 190 065 594 694
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 119, 793 27 1.000.000
G.1 750, 665, 323, 285 22 350.000
G.2 448, 247, 905, 501, 588, 309 61 210.000
G.3 364, 323, 421, 386, 190, 065, 594, 694 69 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 50 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 523 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.416 40.000

Thông Tin Về Xổ Số Điện Toán Max 3D/Max 3D Plus


1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

len dau
X