Hôm nay Thứ 2, ngày 20/03/2023

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 16-03-2023

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
89
22
99
G7
193
934
108
G6
2770
1111
3745
7437
6622
3269
2602
8343
3624
G5
2165
3984
1063
G4
76121
94005
51212
43134
54198
24222
84251
62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696
87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639
G3
46859
94815
82399
93313
74170
13819
G2
76908
48140
23195
G1
52453
46867
62461
ĐB
725223
265537
419887

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08, 05 04 03, 02, 08
1 15, 12, 11 13, 16 19, 15
2 23, 21, 22 22, 22 24
3 34 37, 31, 39, 37, 34 39
4 45 40 48, 49, 43
5 53, 59, 51 59 57, 59
6 65 67, 69 61, 63
7 70 70
8 89 84 87
9 98, 93 99, 98, 96 95, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 09-03-2023

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
72
34
92
G7
619
529
136
G6
5946
8454
1897
4672
0685
3683
5565
0700
9809
G5
4937
1785
0753
G4
73645
77004
97960
00608
97768
18084
04059
13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929
13531
64942
65716
67435
05546
42018
61816
G3
75680
75638
39187
42500
49002
04413
G2
29993
63707
63755
G1
14046
51629
67249
ĐB
339581
773793
059075

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04, 08 07, 00, 03 02, 00, 09
1 19 13, 16, 18, 16
2 29, 21, 29, 29
3 38, 37 34 31, 35, 36
4 46, 45, 46 47 49, 42, 46
5 59, 54 57 55, 53
6 60, 68 65
7 72 72 75
8 81, 80, 84 87, 85, 88, 85, 85, 83
9 93, 97 93 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 02-03-2023

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
00
53
15
G7
351
846
190
G6
5658
9452
3481
5166
5818
8484
7792
2481
2156
G5
0617
9251
2692
G4
94797
87588
02668
16750
09763
32396
18839
37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598
04267
34821
02640
47164
40391
51658
41708
G3
94120
42310
44218
92932
33955
53286
G2
88568
49863
62700
G1
97400
39467
72414
ĐB
253908
480645
115905

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08, 00, 00 03 05, 00, 08
1 10, 17 18, 18 14, 15
2 20 22 21
3 39 32
4 45, 43, 45, 46 40
5 50, 58, 52, 51 50, 51, 53 55, 58, 56
6 68, 68, 63 67, 63, 66 67, 64
7
8 88, 81 84 86, 81
9 97, 96 94, 98 91, 92, 92, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-02-2023

Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
Bình Định
Mã: XSBDI
G8
69
45
70
G7
899
811
270
G6
7957
8891
8451
1380
3579
0358
2790
1859
2454
G5
9034
2230
5629
G4
04093
94674
57418
42864
75035
01365
13762
33066
34676
53936
01394
80559
53634
89531
70002
43958
43868
18058
22548
63306
90628
G3
36595
44206
26345
37387
92013
49026
G2
80034
70413
81403
G1
64951
28793
37955
ĐB
036980
259962
204425

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 06 03, 02, 06
1 18 13, 11 13
2 25, 26, 28, 29
3 34, 35, 34 36, 34, 31, 30
4 45, 45 48
5 51, 57, 51 59, 58 55, 58, 58, 59, 54
6 64, 65, 62, 69 62, 66 68
7 74 76, 79 70, 70
8 80 87, 80
9 95, 93, 91, 99 93, 94 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 16-02-2023

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
07
79
81
G7
294
023
082
G6
8217
0623
6267
7891
9487
4823
6376
8734
2256
G5
6474
9779
9662
G4
91865
93166
02339
68459
57183
60815
43355
96473
14253
93342
15248
28073
61895
70231
25836
13085
83645
09619
23768
79771
05520
G3
46977
61543
51665
03713
93643
74255
G2
00755
73742
78287
G1
87604
54078
71066
ĐB
383641
622887
066088

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04, 07
1 15, 17 13 19
2 23 23, 23 20
3 39 31 36, 34
4 41, 43 42, 42, 48 43, 45
5 55, 59, 55 53 55, 56
6 65, 66, 67 65 66, 68, 62
7 77, 74 78, 73, 73, 79, 79 71, 76
8 83 87, 87 88, 87, 85, 82, 81
9 94 95, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 09-02-2023

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
66
47
68
G7
982
244
531
G6
3204
1596
7063
6746
2243
0758
3951
0443
6973
G5
6502
0118
4270
G4
01989
27848
61993
78846
76359
20279
74567
39701
01164
54755
72602
03698
57454
68300
11395
33584
83278
63322
76470
44197
85241
G3
14504
99690
81173
11699
32144
97148
G2
53429
75188
16226
G1
73070
82524
72916
ĐB
817180
446761
971912

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04, 02, 04 01, 02, 00
1 18 12, 16
2 29 24 26, 22
3 31
4 48, 46 46, 43, 44, 47 44, 48, 41, 43
5 59 55, 54, 58 51
6 67, 63, 66 61, 64 68
7 70, 79 73 78, 70, 70, 73
8 80, 89, 82 88 84
9 90, 93, 96 99, 98 95, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 02-02-2023

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
34
76
70
G7
902
230
258
G6
4093
1944
6902
8801
2314
0672
8521
0301
8262
G5
2711
7594
8830
G4
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358
G3
15861
89018
89938
13305
63347
11032
G2
77397
19133
29706
G1
64644
92667
41146
ĐB
169189
706593
854033

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02, 02 05, 01 06, 01, 01
1 18, 11 14
2 28 21 21
3 36, 33, 32, 34 33, 38, 38, 39, 30 33, 32, 33, 30
4 44, 42, 44 42, 48 46, 47, 46
5 58, 59, 59, 58, 58
6 61 67 62
7 77, 71 72, 76 70
8 89 87
9 97, 93 93, 96, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 26-01-2023

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
92
57
87
G7
285
986
655
G6
7284
0333
1036
9769
7681
3414
7632
1055
4499
G5
2800
8618
5545
G4
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
G3
12229
27113
25782
72049
76951
54375
G2
44133
87037
17121
G1
92648
14572
15409
ĐB
097317
791751
395830

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08, 00 09, 03
1 17, 13 18, 14
2 29 24 21, 24
3 33, 38, 33, 36 37, 30 30, 32
4 48, 41 49 45, 45
5 54 51, 55, 57 51, 55, 55
6 66, 64, 69 67
7 73 72, 77 75
8 89, 82, 84, 85 82, 89, 81, 86 87, 80, 88, 87
9 92 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: