Hôm nay Thứ 2, ngày 20/03/2023

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 15-03-2023

Đồng Nai
Mã: 3K3
Cần Thơ
Mã: K3T3
Sóc Trăng
Mã: K3T3
G8
65
79
60
G7
875
091
216
G6
9321
3914
5071
0571
4234
7095
7316
2508
9036
G5
1775
1180
9432
G4
35122
17537
53079
84764
12174
77218
61687
56543
73775
45260
74263
65025
24476
20556
77007
51519
79566
53033
86070
14520
60990
G3
76804
61991
27291
14124
74935
44651
G2
36787
32682
92186
G1
76731
93343
26156
ĐB
404158
735161
916741

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04 07, 08
1 18, 14 19, 16, 16
2 22, 21 24, 25 20
3 31, 37 34 35, 33, 32, 36
4 43, 43 41
5 58 56 56, 51
6 64, 65 61, 60, 63 66, 60
7 79, 74, 75, 71, 75 75, 76, 71, 79 70
8 87, 87 82, 80 86
9 91 91, 95, 91 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 08-03-2023

Cần Thơ
Mã: K2T3
Sóc Trăng
Mã: K2T3
Đồng Nai
Mã: 3K2
G8
59
89
29
G7
306
687
185
G6
8502
2937
3265
4059
0478
7228
9415
0549
2173
G5
1628
8188
8687
G4
37602
74949
81961
04531
77965
95542
93161
74527
10867
43170
79005
66974
50972
57308
19110
72525
53940
43670
00483
49573
63501
G3
88250
20666
84935
09304
83359
77322
G2
08998
80310
67694
G1
84514
73595
09376
ĐB
472192
286126
385385

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 02, 02, 06 04, 05, 08 01
1 14 10 10, 15
2 28 26, 27, 28 22, 25, 29
3 31, 37 35
4 49, 42 40, 49
5 50, 59 59 59
6 66, 61, 65, 61, 65 67
7 70, 74, 72, 78 76, 70, 73, 73
8 88, 87, 89 85, 83, 87, 85
9 92, 98 95 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 01-03-2023

Đồng Nai
Mã: 3K1
Cần Thơ
Mã: K1T3
Sóc Trăng
Mã: K1T3
G8
60
69
52
G7
501
123
981
G6
8980
3618
5242
4594
8622
5321
9093
9981
6668
G5
3292
4556
7286
G4
18847
36883
72642
87425
32012
76552
54486
46116
24845
99987
47546
32500
37024
15084
81004
29410
38497
64170
69639
60030
21370
G3
80065
66128
38513
05181
22044
42794
G2
62377
24963
69451
G1
06781
90954
32468
ĐB
731066
874314
169898

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01 00 04
1 12, 18 14, 13, 16 10
2 28, 25 24, 22, 21, 23
3 39, 30
4 47, 42, 42 45, 46 44
5 52 54, 56 51, 52
6 66, 65, 60 63, 69 68, 68
7 77 70, 70
8 81, 83, 86, 80 81, 87, 84 86, 81, 81
9 92 94 98, 94, 97, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 22-02-2023

Đồng Nai
Mã: 2K4
Cần Thơ
Mã: K4T2
Sóc Trăng
Mã: K4T2
G8
76
45
39
G7
994
760
513
G6
8660
2388
8716
8223
0781
2912
8108
8183
0642
G5
6801
1202
9743
G4
01328
69346
52940
94393
14330
30575
98924
90349
43781
30130
57200
24499
59641
78719
31769
82518
08217
32496
00894
76023
83340
G3
91666
72801
23853
12282
55263
81493
G2
72350
77806
51928
G1
10095
71453
95039
ĐB
437472
882249
770121

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 01 06, 00, 02 08
1 16 19, 12 18, 17, 13
2 28, 24 23 21, 28, 23
3 30 30 39, 39
4 46, 40 49, 49, 41, 45 40, 43, 42
5 50 53, 53
6 66, 60 60 63, 69
7 72, 75, 76
8 88 82, 81, 81 83
9 95, 93, 94 99 93, 96, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 15-02-2023

Đồng Nai
Mã: 2K3
Cần Thơ
Mã: K3T2
Sóc Trăng
Mã: K3T2
G8
10
95
48
G7
009
420
912
G6
1377
3193
2459
0780
3552
5850
9983
0824
6815
G5
0277
1087
6921
G4
00896
10947
47850
83503
38605
91462
35109
66419
12220
09240
33580
45122
52954
72243
01735
87839
99104
32032
01676
47141
17675
G3
30547
56185
04686
90777
72158
25375
G2
53115
01996
47339
G1
43531
99947
48089
ĐB
760675
228641
511318

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 05, 09, 09 04
1 15, 10 19 18, 15, 12
2 20, 22, 20 21, 24
3 31 39, 35, 39, 32
4 47, 47 41, 47, 40, 43 41, 48
5 50, 59 54, 52, 50 58
6 62
7 75, 77, 77 77 75, 76, 75
8 85 86, 80, 87, 80 89, 83
9 96, 93 96, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 08-02-2023

Đồng Nai
Mã: 2K2
Cần Thơ
Mã: K2T2
Sóc Trăng
Mã: K2T2
G8
53
95
54
G7
718
101
842
G6
5591
9164
8299
9018
8126
4841
8526
9321
6948
G5
8095
3246
7512
G4
09948
61413
00558
21067
59568
29878
57289
48694
44059
86022
66024
17972
73943
30296
79259
63986
83738
18635
11651
14934
06378
G3
76904
37284
63477
97717
23123
65627
G2
55445
25556
83000
G1
86218
41794
88857
ĐB
162164
983176
063393

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04 01 00
1 18, 13, 18 17, 18 12
2 22, 24, 26 23, 27, 26, 21
3 38, 35, 34
4 45, 48 43, 46, 41 48, 42
5 58, 53 56, 59 57, 59, 51, 54
6 64, 67, 68, 64
7 78 76, 77, 72 78
8 84, 89 86
9 95, 91, 99 94, 94, 96, 95 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 01-02-2023

Đồng Nai
Mã: 2K1
Cần Thơ
Mã: K1T2
Sóc Trăng
Mã: K1T2
G8
07
18
05
G7
835
267
477
G6
8297
9371
7246
4063
7300
9301
2697
9288
4085
G5
9951
4427
0504
G4
09879
52146
83223
36541
09866
74812
50734
91656
67831
26113
71987
79097
92357
02623
67369
58420
12603
23380
57167
72311
73567
G3
07978
89860
43591
31990
79032
94805
G2
09700
05630
62246
G1
38994
40747
47194
ĐB
717484
173861
595292

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 07 00, 01 05, 03, 04, 05
1 12 13, 18 11
2 23 23, 27 20
3 34, 35 30, 31 32
4 46, 41, 46 47 46
5 51 56, 57
6 60, 66 61, 63, 67 69, 67, 67
7 78, 79, 71 77
8 84 87 80, 88, 85
9 94, 97 91, 90, 97 92, 94, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 25-01-2023

Đồng Nai
Mã: 1K4
Cần Thơ
Mã: K4T1
Sóc Trăng
Mã: K4T1
G8
05
70
74
G7
536
712
739
G6
2183
4509
0681
4071
8283
6568
3743
6840
4417
G5
2117
5962
2772
G4
82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186
72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
G3
92634
34239
88588
26760
02128
74044
G2
63179
49423
08556
G1
49894
75677
34133
ĐB
405901
199613
120705

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 07, 09, 09, 05 05, 03
1 10, 17 13, 17, 12 17
2 23 28
3 34, 39, 35, 36 35 33, 39
4 43, 40 44, 48, 43, 40
5 53, 50 56
6 60, 62, 68 65
7 79, 72, 74 77, 78, 71, 70 79, 72, 74
8 86, 83, 81 88, 83 89, 80
9 94 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: