menu xo so
Hôm nay: Thứ 2, ngày 22/04/2024
do ket qua xo so

XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 02 33 89
7 740 288 132
6 3505 9927 1632 3238 4089 7754 6566 3205 3147
5 8031 2775 9943
4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714
3 67229 66894 08540 08375 31047 13061
2 19518 39330 25938
1 99898 76953 41388
ĐB 461037 659227 074764
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 01 07 05
1 18, 10, 18 15, 10, 14
2 27, 29 27 21
3 32, 31, 37 38, 34, 30 32, 38
4 40, 44 49, 40 47, 43, 41, 47
5 53 54, 51, 53
6 60 66, 61, 64
7 75, 73, 75 74
8 89, 81 88, 89 88
9 94, 98 97 93

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 10-04-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 17 69 75
7 643 392 048
6 6211 6412 1046 3956 7413 5966 1589 9819 2705
5 4249 0406 8843
4 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108
3 18129 09560 77228 79605 73778 60988
2 30674 81783 92252
1 67926 87305 74107
ĐB 893144 041655 940716
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06, 01, 05, 05 05, 08, 07
1 11, 12 13 19, 16
2 23, 29, 26 28
3 31 33, 34, 31 37, 32
4 43, 46, 49, 41, 44 47 48, 43, 43
5 57 56, 51, 55 56, 52
6 60 66
7 74 70 78
8 82, 84 83 89, 88
9 98 92 93, 99

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 03-04-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 35 33 52
7 659 172 766
6 8157 4353 0007 6765 1014 2608 3550 5050 4603
5 2284 8429 6797
4 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998
3 17036 92876 10878 69493 90390 53116
2 86673 55093 43289
1 11122 70600 59881
ĐB 900047 786266 029677
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 03 08, 00 03
1 18 14 13, 16
2 20, 26, 22 29, 28 25
3 34, 36 36, 36
4 47 48
5 59, 57, 53, 55 51 50, 50
6 61 65, 66 66, 68
7 76, 73 72, 79, 75, 78 70, 77
8 84 88 89, 81
9 99, 93, 93 97, 98, 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 27-03-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 60 23 52
7 217 346 440
6 8030 9240 5594 6530 9253 9759 0398 4933 6721
5 3423 9851 8183
4 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635
3 46352 72199 81934 25092 38944 33037
2 25628 58542 50682
1 99781 44758 61061
ĐB 641923 573218 545740
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 09 04 03
1 17, 19 18 11, 13
2 23, 28, 23 25, 21 21, 25
3 30 30, 34 33, 37, 35, 37
4 40 46, 42, 42 40, 44, 40
5 52, 57, 52 53, 59, 51, 55, 58
6 61
7 76
8 83, 81 88 83, 82
9 94, 99, 99 92 98, 97

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 20-03-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 25 55 19
7 571 941 933
6 3438 5626 0319 5898 5369 7477 4833 9536 7022
5 9928 6621 6386
4 94047 44269 35651 96558 48957 15607 17465 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468
3 96339 91111 26869 45788 75316 79046
2 82454 97634 55439
1 74199 21406 80497
ĐB 025092 945344 119537
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 09, 05, 06 09
1 19, 11 16
2 26, 28 21 22
3 38, 39 33, 37, 34 33, 33, 36, 39, 37
4 47 41, 48, 47, 44 47, 46
5 51, 58, 57, 54
6 69, 65 69, 69 60, 68
7 71 77 79, 74
8 88 86, 81
9 99, 92 98, 92 97

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 13-03-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 52 16 71
7 632 158 336
6 4412 2023 2037 1786 7365 0616 0704 7297 7594
5 0947 8093 0674
4 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761
3 13876 97886 58212 62591 53428 50400
2 35937 45668 78980
1 88333 28019 16672
ĐB 074844 683872 909943
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 06 04, 08, 00
1 12 16, 11, 12, 19 14
2 23, 26 28
3 32, 37, 30, 37, 33 35, 37 36
4 47, 44 41, 47 43
5 52, 51 58 57
6 63 65, 60, 68 67, 66, 61
7 78, 76 72 74, 72
8 86 86 88, 80
9 93, 91 97, 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 06-03-2024

G

Sóc Trăng

Đồng Nai

Cần Thơ

8 19 95 98
7 974 683 961
6 3446 4378 7571 9176 9109 0714 9025 1978 4793
5 4167 8074 2206
4 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624
3 42506 87530 45463 98763 79594 57322
2 42741 47424 36460
1 01512 27894 22436
ĐB 710412 451103 869080
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 04, 06 09, 03, 03 06, 02, 03
1 12, 12 14, 17
2 28 24 25, 24, 22
3 30 34, 36
4 46, 41
5 59, 53
6 67, 69 67, 63, 63 61, 62, 60
7 74, 78, 71, 79 76, 74, 75, 70 78, 74
8 89 83 80
9 98, 91, 94 93, 97, 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 28-02-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 65 61 24
7 009 440 370
6 6396 4915 6073 4130 3919 8559 9835 8722 8208
5 0528 1165 0666
4 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842
3 52124 13341 98584 18506 58778 68153
2 83186 57843 49765
1 90465 05761 18707
ĐB 468458 039809 350292
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09 06, 09 08, 07
1 15 19, 13, 11 16
2 28, 24 22
3 30 35, 31, 34
4 41 40, 40, 46, 43 49, 40, 42
5 52, 59, 52, 58 59, 52 53
6 68, 62, 68, 65 65, 67, 61 66, 65
7 73 70, 78
8 86 89, 84
9 96, 98 95, 92

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X