menu xo so
Hôm nay: Thứ 6, ngày 19/07/2024
do ket qua xo so

XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 51 15 04
7 044 904 961
6 8436 7114 5108 5764 4137 2039 9912 3216 9654
5 1914 8215 9221
4 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477
3 21715 63187 15142 81195 67488 99505
2 44887 45247 48839
1 17978 81282 65460
ĐB 153597 959895 416031
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 04, 02, 05 05
1 14, 14, 15 15 12, 16, 15, 12
2 20 21, 23
3 36, 37 37, 39, 32, 31, 32 39, 31
4 44 42, 47 43
5 55 54
6 67 64 61, 60
7 78 77, 77
8 83, 83, 87, 87 82 88
9 96, 99, 97 92, 95, 95 95

hot SXMN - Kết quả Miền Nam trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 10-07-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 53 24 87
7 577 999 759
6 3742 8857 5763 3669 3630 1743 4582 3641 4523
5 1461 0277 0898
4 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228
3 56745 93148 63569 99790 90414 56987
2 07897 27495 23198
1 96763 92574 67977
ĐB 513322 188761 487210
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 04
1 19 11 14, 19, 14, 10
2 22 23, 22, 28
3 30
4 42, 45, 48 43, 48 41, 43, 40
5 57 59 59
6 63, 61, 62, 67, 63 69, 69, 61
7 77 77, 71, 73, 74 77
8 85 85 82, 84, 87
9 99, 97, 97 99, 90, 95 98, 98

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 03-07-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 42 96 37
7 779 843 232
6 5483 5530 5890 1380 7735 7327 0167 6937 5050
5 6509 9468 4459
4 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011
3 65991 78096 34628 57360 38558 47182
2 50012 60424 25184
1 82904 34415 58244
ĐB 408403 418150 790463
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09, 04, 03 01
1 12 15 11
2 27, 24, 22, 28, 24
3 30, 31, 37 35, 32 32, 37, 33, 38
4 43, 44 44
5 58, 52 50 50, 59, 58
6 60, 62, 64 68, 60 67, 60, 63
7 79 75 79
8 83 80 80, 82, 84
9 90, 91, 96 92, 92

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 26-06-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 25 56 66
7 367 573 682
6 6135 7195 5626 4828 6487 1789 4489 9110 8688
5 8855 5838 1714
4 07434 71398 66661 16482 85348 95559 68850 67098 60691 55257 64631 73252 99701 46154 63426 54149 96351 33036 09793 59710 05972
3 31956 12549 07539 34552 91254 85022
2 73761 52025 84960
1 74664 09875 93771
ĐB 439496 597809 729950
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 09
1 10, 14, 10
2 26 28, 25 26, 22
3 35, 34 38, 31, 39 36
4 48, 49 49
5 55, 59, 50, 56 57, 52, 54, 52 51, 54, 50
6 67, 61, 61, 64 60
7 73, 75 72, 71
8 82 87, 89 82, 89, 88
9 95, 98, 96 98, 91 93

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 19-06-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 85 15 92
7 323 291 514
6 1885 9990 8274 6394 9868 6832 0186 4207 9089
5 8189 1205 4375
4 26108 08267 23635 68446 62069 65442 95851 81664 29148 61818 37866 79329 54158 06896 24767 33877 27790 68227 22041 38477 64770
3 03801 30398 63840 49729 47679 79791
2 39429 50095 82405
1 25434 04771 78732
ĐB 925862 897704 549422
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08, 01 05, 04 07, 05
1 18 14
2 23, 29 29, 29 27, 22
3 35, 34 32 32
4 46, 42 48, 40 41
5 51 58
6 67, 69, 62 68, 64, 66 67
7 74 71 75, 77, 77, 70, 79
8 85, 89 86, 89
9 90, 98 91, 94, 96, 95 90, 91

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 12-06-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 68 15 28
7 228 742 128
6 8683 0771 7776 8522 3927 3344 2372 0445 2601
5 2992 5600 9039
4 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302 61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848 23941 31689 53775 71899 05445 13496 23754
3 95704 44657 61273 92067 48447 43406
2 21096 26021 07297
1 65383 97086 68269
ĐB 369574 745560 292199
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 02, 04 00 01, 06
1
2 28 22, 27, 21 28
3 39 39
4 49 42, 44, 40, 45, 48 45, 41, 45, 47
5 57 55 54
6 62, 63 67, 60 69
7 71, 76, 74, 77, 74 73, 73 72, 75
8 83, 83 80, 86 89
9 92, 96 99, 96, 97, 99

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 05-06-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 92 41 53
7 715 315 891
6 7865 7422 2840 5365 3471 8057 4896 8792 6640
5 1176 6469 1344
4 93490 51445 88779 77939 65061 70625 43545 83327 54758 81254 27268 49292 55874 64568 45444 84973 81606 77819 04396 87885 52139
3 82366 57977 30084 15687 59363 15241
2 06534 73856 22842
1 07141 75486 42259
ĐB 445102 786745 415774
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 06
1 15 15 19
2 22, 25 27
3 39, 34 39
4 40, 45, 45, 41 45 40, 44, 44, 41, 42
5 57, 58, 54, 56 59
6 65, 61, 66 65, 69, 68, 68 63
7 76, 79, 77 71, 74 73, 74
8 84, 87, 86 85
9 90 92 91, 96, 92, 96

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 29-05-2024

G

Đồng Nai

Cần Thơ

Sóc Trăng

8 83 90 99
7 120 502 417
6 4970 8282 2144 5822 8399 7765 1502 2994 9436
5 2654 8449 8247
4 30137 98011 14218 67980 09411 94350 63401 77543 45864 27895 90493 13853 28715 64320 56802 69606 73753 02719 26303 60102 55743
3 81439 50275 14796 50753 43205 20585
2 66822 28426 54037
1 54024 78540 68739
ĐB 570453 244368 854302
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01 02 02, 02, 06, 03, 02, 05, 02
1 11, 18, 11 15 17, 19
2 20, 22, 24 22, 20, 26
3 37, 39 36, 37, 39
4 44 49, 43, 40 47, 43
5 54, 50, 53 53, 53 53
6 65, 64, 68
7 70, 75
8 82, 80 85
9 99, 95, 93, 96 94

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X