menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật, ngày 26/05/2024
do ket qua xo so

XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 85 53 65
7 652 452 010
6 6618 3005 4307 4326 6767 9475 4249 1301 3927
5 1931 8579 2758
4 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902
3 24794 79754 75330 05031 41083 41556
2 92683 82289 42962
1 37865 79275 98835
ĐB 817292 982772 287839
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 07 00, 09 01, 05, 02
1 18, 11, 10 10, 13
2 26 27, 29, 20
3 31 37, 30, 31 35, 39
4 48 42, 48 49
5 52, 59, 54 52 58, 56
6 65 67, 63 62
7 75, 79, 75, 75, 72 71, 72
8 84, 83 89 83
9 91, 93, 94, 92

hot SXMN - Kết quả Miền Nam trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 13-05-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 38 64 30
7 649 214 677
6 9782 5090 4323 9918 7477 0377 6376 8904 3840
5 9344 3667 5865
4 01892 79035 04069 85661 92539 22624 74152 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101
3 76210 98118 77280 81465 63157 49949
2 48222 27762 41841
1 35512 51682 11246
ĐB 968020 031128 071363
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00 04, 00, 01
1 10, 18, 12 14, 18, 10
2 23, 24, 22, 20 20, 28
3 35, 39 36
4 49, 44 40, 49, 41, 46
5 52 57
6 69, 61 67, 66, 65, 62 65, 64, 68, 63
7 77, 77, 77 77, 76
8 82 80, 82 80
9 90, 92 91 97, 90

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 06-05-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 20 71 94
7 035 932 461
6 8249 1183 9938 0068 1110 7296 2623 3964 3293
5 4487 9557 0275
4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
3 64996 70372 46989 78291 49917 15689
2 99786 63877 12851
1 97762 96193 50180
ĐB 833301 654038 838679
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 08, 01
1 10, 13, 10 16, 17
2 23
3 35, 38 32, 39, 31, 38 39, 31
4 49 40
5 58, 58 57 51
6 62 68, 68 61, 64, 61
7 79, 72 77 75, 79, 79
8 83, 87, 81, 86 89, 89 89, 80
9 95, 93, 96 96, 97, 91, 93 93, 90

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 29-04-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 11 48 56
7 249 417 118
6 7277 9218 3780 8231 5011 3447 4383 1943 9872
5 9412 5177 8726
4 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179
3 44130 62631 82581 80859 78938 72139
2 10798 53483 97312
1 95677 00449 65016
ĐB 393297 994054 209675
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 08
1 18, 12 17, 11, 19, 12 18, 15, 13, 12, 16
2 26
3 30, 30, 31 31 38, 39
4 49 47, 49 43
5 58, 59, 54 58
6 60 62
7 77, 73, 77, 77 77 72, 73, 79, 75
8 80, 88 85, 81, 83 83, 87
9 98, 97 93, 95 91

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 22-04-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 89 36 89
7 630 717 409
6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
5 6452 8845 5316
4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
3 58414 12911 17597 84172 28904 94086
2 76422 23089 59902
1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03 04 09, 04, 06, 04, 02
1 14, 11 17 16
2 26, 25, 23, 22 21 27
3 30 36
4 42, 42 45, 43, 40, 48 48
5 58, 52, 58 57, 57, 53, 56
6 65 60, 60
7 78 72 73, 76, 70
8 89 85, 86
9 91, 90, 97 94, 90, 97 98

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 15-04-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 98 41 35
7 494 833 148
6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
5 3468 5548 7848
4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
3 91018 28489 91127 49515 14948 24529
2 63050 26044 71133
1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00
1 16, 18 14, 19, 18, 15 17
2 20, 22 22, 27, 22 29
3 33 39, 30, 33
4 48, 43, 49, 44 48, 48, 48, 43
5 50 50, 53 58, 56, 50
6 68, 67 67 65, 68
7 73, 79, 78 76
8 89, 84 88, 84 87, 80
9 94, 92, 97, 96

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 08-04-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 35 94 21
7 190 329 389
6 4191 4489 3914 3115 3225 0078 3869 5295 7772
5 2524 0037 5003
4 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297
3 61472 28640 54419 78499 38391 10114
2 06394 55890 05996
1 98034 25639 40772
ĐB 529215 516068 037856
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01 03, 09, 07
1 14, 15 15, 19 14, 14
2 24 29, 25, 24, 26, 27
3 34 37, 39
4 43, 47, 40 44, 46 49
5 56 56 55, 56
6 68 69
7 72 78 72, 72
8 89, 88 85 89
9 90, 91, 98, 98, 94 99, 90 95, 96, 97, 91, 96

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 01-04-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 56 69 74
7 465 500 584
6 5390 8939 0659 5717 4668 9388 2674 0286 3872
5 6691 3201 5728
4 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111
3 66871 47492 41043 41859 51811 60378
2 11314 83277 72392
1 65548 34258 31683
ĐB 013739 792804 324964
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 01, 04 05
1 17, 16, 14 17 11, 11
2 24, 23 26 28, 29
3 39, 36, 39 31
4 49, 48 43 46
5 59 56, 51, 59, 58 51
6 65, 60 68, 69, 61 64
7 71 77 74, 72, 78
8 88, 84 84, 86, 88, 83
9 90, 91, 92 99, 92

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X