Hôm nay Thứ 2, ngày 20/03/2023

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 20-03-2023

TP. HCM
Mã: 3D2
Đồng Tháp
Mã: N12
Cà Mau
Mã: 23-T03K3
G8
90
62
10
G7
414
762
154
G6
1207
9243
9190
0228
0569
3511
5456
6497
9423
G5
7921
7495
9831
G4
07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731
60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834
95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918
G3
04879
30533
26517
00107
04211
63392
G2
65716
75224
32851
G1
10981
56233
35856
ĐB
763435
665017
669559

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07 07, 05
1 16, 13, 14 17, 17, 11 11, 18, 10
2 21 24, 28 22, 23
3 35, 33, 31 33, 36, 35, 34 31
4 46, 49, 43 40
5 55 59 59, 56, 51, 59, 56, 54
6 69, 62, 62 63, 61
7 79, 78 75
8 81 85
9 91, 90, 90 95 92, 90, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 13-03-2023

TP. HCM
Mã: 3C2
Đồng Tháp
Mã: N11
Cà Mau
Mã: 23-T03K2
G8
18
99
27
G7
494
253
642
G6
2793
6156
9222
6743
5171
7428
1593
5233
3207
G5
2960
7663
3946
G4
04800
19750
41091
44035
60028
88430
41143
07802
02466
98748
21889
08789
91346
20618
16565
86218
75253
68117
63133
27123
18581
G3
45072
34473
17963
56454
39176
23714
G2
65054
06350
84516
G1
42744
44689
40150
ĐB
841165
646022
964779

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00 02 07
1 18 18 16, 14, 18, 17
2 28, 22 22, 28 23, 27
3 35, 30 33, 33
4 44, 43 48, 46, 43 46, 42
5 54, 50, 56 50, 54, 53 50, 53
6 65, 60 63, 66, 63 65
7 72, 73 71 79, 76
8 89, 89, 89 81
9 91, 93, 94 99 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 06-03-2023

TP. HCM
Mã: 3B2
Đồng Tháp
Mã: N10
Cà Mau
Mã: 23-T03K1
G8
75
66
71
G7
197
666
890
G6
5843
8137
8444
4709
4547
2630
3190
9146
0656
G5
1662
7543
8700
G4
11328
62898
27083
57533
13379
33651
64557
38886
15285
17094
34570
62642
80096
80229
86306
09725
95595
77168
73473
63737
11736
G3
22743
77600
00016
09803
61737
59153
G2
46395
53737
24255
G1
34992
68544
81573
ĐB
434547
376440
221818

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00 03, 09 06, 00
1 16 18
2 28 29 25
3 33, 37 37, 30 37, 37, 36
4 47, 43, 43, 44 40, 44, 42, 43, 47 46
5 51, 57 55, 53, 56
6 62 66, 66 68
7 79, 75 70 73, 73, 71
8 83 86, 85
9 92, 95, 98, 97 94, 96 95, 90, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 27-02-2023

TP. HCM
Mã: 2E2
Đồng Tháp
Mã: N09
Cà Mau
Mã: 23-T02K4
G8
69
73
31
G7
784
044
242
G6
7515
3532
8899
4973
3135
1681
9244
4726
8285
G5
4843
0093
4798
G4
27579
82281
22485
82180
14500
64386
90341
61649
61017
75313
17621
12787
65848
38727
94730
92680
63850
56572
39680
24939
20800
G3
59526
76557
15861
48469
27265
45857
G2
10178
30580
44085
G1
21342
90863
09007
ĐB
317971
545088
273263

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00 07, 00
1 15 17, 13
2 26 21, 27 26
3 32 35 30, 39, 31
4 42, 41, 43 49, 48, 44 44, 42
5 57 57, 50
6 69 63, 61, 69 63, 65
7 71, 78, 79 73, 73 72
8 81, 85, 80, 86, 84 88, 80, 87, 81 85, 80, 80, 85
9 99 93 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 20-02-2023

TP. HCM
Mã: 2D2
Đồng Tháp
Mã: N08
Cà Mau
Mã: 23-T02K3
G8
59
26
51
G7
164
294
403
G6
6715
4750
0899
1096
4103
9547
5638
9427
1470
G5
4306
6547
0938
G4
41494
79920
05495
73619
99263
43604
00241
78481
76570
35313
20005
17539
01130
94969
95476
97131
86349
36383
16952
55647
28041
G3
39059
80681
77254
69924
49218
42151
G2
82637
87748
63648
G1
53007
40990
28717
ĐB
643731
699101
391271

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07, 04, 06 01, 05, 03 03
1 19, 15 13 17, 18
2 20 24, 26 27
3 31, 37 39, 30 31, 38, 38
4 41 48, 47, 47 48, 49, 47, 41
5 59, 50, 59 54 51, 52, 51
6 63, 64 69
7 70 71, 76, 70
8 81 81 83
9 94, 95, 99 90, 96, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 13-02-2023

TP. HCM
Mã: 2C2
Đồng Tháp
Mã: N07
Cà Mau
Mã: 23-T02K2
G8
80
59
39
G7
850
532
440
G6
2181
5098
8286
4462
4910
6648
1427
9971
0191
G5
8590
8616
7504
G4
98430
44222
82363
13156
62648
12333
33415
78949
95763
46795
08579
09631
88196
98574
06741
31346
28346
70731
16419
64988
70648
G3
27984
96129
53891
80752
57089
55135
G2
26615
60477
25290
G1
85561
77683
88909
ĐB
511125
883267
036771

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 09, 04
1 15, 15 16, 10 19
2 25, 29, 22 27
3 30, 33 31, 32 35, 31, 39
4 48 49, 48 41, 46, 46, 48, 40
5 56, 50 52, 59
6 61, 63 67, 63, 62
7 77, 79, 74 71, 71
8 84, 81, 86, 80 83 89, 88
9 90, 98 91, 95, 96 90, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 06-02-2023

TP. HCM
Mã: 2B2
Đồng Tháp
Mã: N06
Cà Mau
Mã: 23-T02K1
G8
53
71
45
G7
626
368
133
G6
4789
5682
1612
4060
5631
8322
0636
1115
2917
G5
0508
1591
9634
G4
50057
03871
00886
95761
76809
49339
80022
92578
23528
37812
50139
70905
80770
24644
12110
83077
69659
23484
89368
25109
50306
G3
56743
22042
91458
78800
00735
79125
G2
39290
69774
02403
G1
27361
66768
50806
ĐB
144596
328646
365291

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 09, 08 00, 05 06, 03, 09, 06
1 12 12 10, 15, 17
2 22, 26 28, 22 25
3 39 39, 31 35, 34, 36, 33
4 43, 42 46, 44 45
5 57, 53 58 59
6 61, 61 68, 60, 68 68
7 71 74, 78, 70, 71 77
8 86, 89, 82 84
9 96, 90 91 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 30-01-2023

TP. HCM
Mã: 1E2
Đồng Tháp
Mã: N05
Cà Mau
Mã: 23-T01K5
G8
09
71
80
G7
822
420
070
G6
2366
1297
0653
8083
7209
5408
2724
7162
5345
G5
3440
7523
8429
G4
92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219
28639
03824
14308
85423
55105
80678
93592
15025
02956
37616
48397
24478
25159
35611
G3
82340
72769
89224
72404
46175
15764
G2
06994
26635
21992
G1
86395
94012
51911
ĐB
772132
155515
708575

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 09 04, 08, 05, 09, 08
1 19 15, 12 11, 16, 11
2 23, 22 24, 24, 23, 23, 20 25, 29, 24
3 32 35, 39
4 40, 40, 40 45
5 53 56, 59
6 69, 63, 66 64, 62
7 78, 71 75, 75, 78, 70
8 85 83 80
9 95, 94, 95, 97 92 92, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: