menu xo so
Hôm nay: Thứ 2, ngày 22/04/2024
do ket qua xo so

XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 98 41 35
7 494 833 148
6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
5 3468 5548 7848
4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
3 91018 28489 91127 49515 14948 24529
2 63050 26044 71133
1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00
1 16, 18 14, 19, 18, 15 17
2 20, 22 22, 27, 22 29
3 33 39, 30, 33
4 48, 43, 49, 44 48, 48, 48, 43
5 50 50, 53 58, 56, 50
6 68, 67 67 65, 68
7 73, 79, 78 76
8 89, 84 88, 84 87, 80
9 94, 92, 97, 96

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 08-04-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 35 94 21
7 190 329 389
6 4191 4489 3914 3115 3225 0078 3869 5295 7772
5 2524 0037 5003
4 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297
3 61472 28640 54419 78499 38391 10114
2 06394 55890 05996
1 98034 25639 40772
ĐB 529215 516068 037856
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01 03, 09, 07
1 14, 15 15, 19 14, 14
2 24 29, 25, 24, 26, 27
3 34 37, 39
4 43, 47, 40 44, 46 49
5 56 56 55, 56
6 68 69
7 72 78 72, 72
8 89, 88 85 89
9 90, 91, 98, 98, 94 99, 90 95, 96, 97, 91, 96

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 01-04-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 56 69 74
7 465 500 584
6 5390 8939 0659 5717 4668 9388 2674 0286 3872
5 6691 3201 5728
4 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111
3 66871 47492 41043 41859 51811 60378
2 11314 83277 72392
1 65548 34258 31683
ĐB 013739 792804 324964
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 01, 04 05
1 17, 16, 14 17 11, 11
2 24, 23 26 28, 29
3 39, 36, 39 31
4 49, 48 43 46
5 59 56, 51, 59, 58 51
6 65, 60 68, 69, 61 64
7 71 77 74, 72, 78
8 88, 84 84, 86, 88, 83
9 90, 91, 92 99, 92

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 25-03-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 67 92 82
7 530 836 178
6 2766 7226 3632 5327 3426 3156 5467 5517 5188
5 2857 9933 8635
4 58685 96598 48018 09207 18085 12799 43906 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279
3 36656 30970 84681 47066 04763 48603
2 57284 34654 14039
1 83153 07015 79345
ĐB 252048 860915 411785
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07, 06 08 03
1 18 17, 11, 15, 15 17, 18
2 26 27, 26, 26 28, 22
3 30, 32 36, 33 35, 36, 39
4 48 45
5 57, 56, 53 56, 54
6 66 66 67, 63
7 70 78, 79
8 85, 85, 84 83, 84, 81 88, 85
9 98, 99 93 90, 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 18-03-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 64 10 42
7 058 897 300
6 7743 9335 3266 9266 8610 8060 1108 4733 2692
5 1573 2432 4961
4 54579 77625 43743 48378 56553 76005 11163 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 95175 49494 36942 88976 95473 61440 93237
3 15989 93908 45499 12144 51340 63768
2 44115 79146 43368
1 00315 70983 05026
ĐB 318059 644940 093658
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 00, 08
1 15, 15 10
2 25 20 26
3 35 32, 38 33, 37
4 43, 43 42, 44, 46, 40 42, 40, 40
5 58, 53, 59 58
6 66, 63 66, 60 61, 68, 68
7 73, 79, 78 78, 74 75, 76, 73
8 89 88, 83, 83
9 97, 99 92, 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 11-03-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 75 44 64
7 498 951 981
6 6740 7715 7290 4220 0777 8194 9125 5912 4093
5 8424 8640 3858
4 76577 59636 06686 08652 03645 50623 48867 17650 39731 96942 61302 56831 16021 74864 57884 13234 13765 76075 40039 53170 55092
3 80707 77351 84421 99921 46845 53966
2 27889 72594 11625
1 34272 94695 37528
ĐB 929658 290910 225934
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07 02
1 15 10 12
2 24, 23 20, 21, 21, 21 25, 25, 28
3 36 31, 31 34, 39, 34
4 40, 45 40, 42 45
5 52, 51, 58 51, 50 58
6 67 64 65, 66
7 77, 72 77 75, 70
8 86, 89 81, 84
9 98, 90 94, 94, 95 93, 92

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 04-03-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 96 69 39
7 741 937 873
6 8485 9378 7276 5337 7021 5601 6586 7966 0697
5 8047 8097 9349
4 47070 13867 04393 15218 73764 59702 25493 99487 27542 81655 14489 33056 86612 83040 32686 50984 08614 87025 21783 68173 12071
3 48776 87878 65293 35227 11418 75372
2 50733 58030 30714
1 67291 10253 25925
ĐB 176172 726934 011071
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02 01
1 18 12 14, 18, 14
2 21, 27 25, 25
3 33 37, 37, 30, 34
4 41, 47 42, 40 49
5 55, 56, 53
6 67, 64 66
7 78, 76, 70, 76, 78, 72 73, 73, 71, 72, 71
8 85 87, 89 86, 86, 84, 83
9 93, 93, 91 97, 93 97

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 26-02-2024

G

TP.HCM

Đồng Tháp

Cà Mau

8 73 83 11
7 258 649 188
6 4512 1354 0977 4724 0987 0326 0770 0772 8599
5 8781 7632 2788
4 25497 60454 77191 59386 40847 89945 31806 86713 70023 98294 36597 92267 98679 43406 96708 49943 77445 54469 52606 61180 75441
3 00926 95089 06176 13490 80951 58667
2 12290 89129 87961
1 26661 59582 67658
ĐB 988909 111134 906186
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 09 06 08, 06
1 12 13
2 26 24, 26, 23, 29
3 32, 34
4 47, 45 49 43, 45, 41
5 58, 54, 54 51, 58
6 61 67 69, 67, 61
7 77 79, 76 70, 72
8 81, 86, 89 87, 82 88, 88, 80, 86
9 97, 91, 90 94, 97, 90 99

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X