menu xo so
Hôm nay: Thứ 7, ngày 25/05/2024
do ket qua xo so

XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 53 47 15
7 509 503 072
6 8462 6819 2952 7976 1680 8237 7851 5793 8256
5 9922 9889 7582
4 18925 07081 97423 69570 54029 21679 49079 62343 47033 50707 47447 91539 84892 00895 02666 13030 08580 23491 98548 89906 50620
3 40877 49209 37079 16217 71105 88627
2 13923 49533 28935
1 76808 09407 39571
ĐB 661030 388678 779132
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09, 09, 08 03, 07, 07 06, 05
1 19 17
2 22, 25, 23, 29, 23 20, 27
3 30 37, 33, 39, 33 30, 35, 32
4 43, 47 48
5 52 51, 56
6 62 66
7 70, 79, 79, 77 76, 79, 78 72, 71
8 81 80, 89 82, 80
9 92, 95 93, 91

hot SXMN - Kết quả Miền Nam trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 14-05-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 25 18 16
7 491 700 748
6 7262 8404 5765 7006 7062 7357 2442 3997 3860
5 5226 5234 0074
4 88289 53444 06758 50088 15711 33823 11824 99245 63097 28852 66560 34934 55218 22753 94295 32644 17478 94214 74145 49913 60766
3 76421 45465 28454 49712 72677 83448
2 54704 59073 16876
1 77260 72252 05833
ĐB 897285 520141 643547
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 04 00, 06
1 11 18, 12 14, 13
2 26, 23, 24, 21
3 34, 34 33
4 44 45, 41 48, 42, 44, 45, 48, 47
5 58 57, 52, 53, 54, 52
6 62, 65, 65, 60 62, 60 60, 66
7 73 74, 78, 77, 76
8 89, 88, 85
9 91 97 97, 95

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 07-05-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 74 16 76
7 510 140 121
6 5498 2472 2610 3971 3637 2103 5624 2912 5815
5 9812 5260 6713
4 62580 90933 04066 72333 12593 54722 02735 14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144
3 88200 68987 75599 40101 06460 88039
2 82587 37500 30548
1 44619 77767 94875
ĐB 991172 593227 650522
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 03, 09, 01, 00
1 10, 10, 12, 19 12 12, 15, 13, 16
2 22 24, 25, 27 21, 24, 26, 22
3 33, 33, 35 37 35, 39
4 40, 48 44, 48
5 57
6 66 60, 67 60
7 72, 72 71 75
8 80, 87, 87 83
9 98, 93 90, 99 99, 99

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 30-04-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 17 88 59
7 468 673 656
6 9891 9390 3804 5761 3070 1790 6102 3478 5377
5 0756 2592 5712
4 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26251
3 56479 18369 17757 95814 04718 28157
2 16194 89042 22077
1 15298 00967 83923
ĐB 436064 917876 597370
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 02
1 15 15, 14 12, 18
2 27 28, 23
3 34
4 48, 42
5 56, 58 58, 57 56, 51, 51, 57
6 68, 65, 69, 64 61, 63, 69, 67
7 79 73, 70, 76 78, 77, 76, 77, 70
8 88, 81 82 88
9 91, 90, 96, 94, 98 90, 92, 90 97

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 23-04-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 56 89 41
7 881 540 161
6 5721 7319 3495 5467 0595 4574 0232 5720 7883
5 4541 7613 2194
4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
3 07398 93827 52635 91015 39834 87862
2 71334 77505 39266
1 47900 85068 51021
ĐB 563964 215261 714705
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 05 05
1 19, 10 13, 10, 15
2 21, 24, 27 21 20, 21
3 37, 34 35 32, 36, 34, 38, 34
4 41 40, 40, 45, 42 45
5 55 59
6 63, 64 67, 68, 61 61, 62, 66
7 74, 79 72, 75
8 81, 81 83
9 95, 95, 98 95 94, 93

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 16-04-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 23 58 74
7 512 592 869
6 2911 6389 0517 8207 2125 4974 5206 2110 2061
5 5409 3385 4939
4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
3 47946 72722 55480 24507 40869 55335
2 03955 50778 40833
1 41764 16747 21775
ĐB 637925 822377 433905
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09 07, 07 06, 04, 07, 05
1 12, 11, 17 12, 18 10, 19
2 22, 25 25, 20 27
3 38, 37 39, 32, 35, 33
4 46 47 40
5 55
6 68, 64 64 69, 61, 69
7 78, 71, 70 74, 71, 77, 78, 77 75, 75
8 89 85, 83, 80
9 99 92

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 09-04-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 81 57 27
7 590 734 866
6 5974 9533 5388 3346 6524 6664 1893 4338 6936
5 3690 1757 0583
4 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822
3 94844 84680 42554 96027 55700 50547
2 08401 27448 14907
1 74098 23211 52831
ĐB 915430 034128 830669
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07, 01 00, 04 00, 07
1 18, 10, 12, 11
2 20 24, 27, 28 22
3 33, 38, 30 34 38, 36, 35, 31
4 44 46, 49, 48 46, 47
5 57, 54 52, 55
6 60 64 66, 69
7 74, 70, 78 74
8 88, 80 82 83, 88
9 90, 90, 94, 98 93

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 02-04-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 50 56 95
7 272 993 244
6 4377 3051 6707 7766 6027 9933 8365 7387 5843
5 4926 8901 6451
4 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161
3 66957 03300 47921 74287 73469 63823
2 81009 05882 23009
1 30856 85053 54954
ĐB 234272 267171 532626
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07, 00, 09 01, 06, 02 05, 09
1 14 16
2 26, 29, 26, 24 27, 26, 26, 21 23, 26
3 33
4 44, 43
5 51, 50, 57, 56 53 51, 50, 54
6 66, 69 65, 61, 69
7 72, 77, 73, 72 71
8 80 80, 87, 82 87, 82
9 92 93 92, 90

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X