menu xo so
Hôm nay: Thứ 4, ngày 21/02/2024
do ket qua xo so

XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 48 83 79
7 607 152 592
6 4624 6977 6210 4236 8770 8850 9723 7108 2985
5 4425 6350 0830
4 40586 66957 86503 01607 89913 75771 46610 34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048
3 85424 17281 00475 69680 24240 14867
2 85007 30942 83332
1 45021 84439 41891
ĐB 576381 043811 812901
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07, 03, 07, 07 08, 01
1 10, 13, 10 17, 13, 11
2 24, 25, 24, 21 22 23, 29, 25
3 36, 36, 39 30, 38, 33, 32
4 40, 42 43, 48, 40
5 57 52, 50, 50, 51 51
6 67
7 77, 71 70, 75
8 86, 81, 81 80 85
9 96 92, 91

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 13-02-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 44 35 08
7 750 105 599
6 0487 9337 7864 4298 3314 8782 1524 0981 6545
5 2457 3597 9223
4 30276 51465 78706 61807 58205 07918 69408 62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668
3 06428 73201 63072 51741 23871 70014
2 38517 03783 21134
1 01984 75353 18009
ĐB 702041 824700 789605
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 06, 07, 05, 08, 01 05, 04, 00 09, 09, 05
1 18, 17 14, 15 10, 14
2 28 28 24, 23
3 37 38, 31 34
4 41 41 45, 41
5 50, 57 54, 53 57
6 64, 65 68
7 76 72 71
8 87, 84 82, 87, 83 81, 85, 87
9 98, 97 99

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 06-02-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 04 50 52
7 870 167 320
6 9563 7502 3902 5850 4922 7198 0392 3837 3827
5 4916 5548 3019
4 62693 80051 93027 64833 77416 01916 63646 52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009 23101 13784 50875 30880 97741 62050 99364
3 62499 62517 69809 82524 81495 46248
2 70268 07123 25880
1 13814 11250 79602
ĐB 602776 586275 710368
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02, 02 09, 09 01, 02
1 16, 16, 16, 17, 14 13 19
2 27 22, 23, 27, 24, 23 20, 27
3 33 34, 36 37
4 46 48 41, 48
5 51 50, 58, 50 50
6 63, 68 67 64, 68
7 70, 76 75 75
8 84, 80, 80
9 93, 99 98 92, 95

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 30-01-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 15 71 40
7 874 701 405
6 4820 6778 4020 0219 6711 7026 7223 4406 3850
5 3012 3355 3957
4 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453 50826 41078 96209 65883 89598 95263 15758
3 05554 59344 85817 32664 27714 18579
2 30232 84959 35199
1 32766 16321 82090
ĐB 857772 016148 758755
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 06 01, 02 05, 06, 09
1 12, 12 19, 11, 12, 17, 17 14
2 20, 20 26, 21 23, 26
3 38, 37, 32 30
4 40, 44 48
5 54 55, 53, 59 50, 57, 58, 55
6 66, 66 67, 64 63
7 74, 78, 76, 72 79 78, 79
8 83
9 98, 99, 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 23-01-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 52 44 20
7 321 325 865
6 3774 4396 4444 6173 3224 6219 8290 1626 9647
5 9523 8444 2942
4 56031 41372 09849 06380 61134 62661 43504 36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379 43362 80045 33540 82444 61700 71807 62677
3 41565 94414 69792 08910 96883 48044
2 11724 48333 98435
1 96293 36704 50555
ĐB 453883 048805 044138
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 07, 04, 05 00, 07
1 14 19, 10
2 21, 23, 24 25, 24, 20 26
3 31, 34 32, 33 35, 38
4 44, 49 44 47, 42, 45, 40, 44, 44
5 55
6 61, 65 62 65, 62
7 74, 72 73, 76, 79 77
8 80, 83 85 83
9 96, 93 92 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 16-01-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 17 51 03
7 877 509 230
6 7439 5062 6848 3737 6448 2442 7898 5290 3789
5 5342 1174 2784
4 41350 58948 07245 95281 60356 70482 81766 96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822 44158 73264 89432 49699 15368 00737 64491
3 18931 58468 44491 64073 19853 07037
2 77660 85579 31443
1 08667 50136 82310
ĐB 495964 178579 432494
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09, 05
1 10
2 28, 22
3 39, 31 37, 36 30, 32, 37, 37
4 48, 42, 48, 45 48, 42 43
5 50, 56 58, 53
6 62, 66, 68, 60, 67, 64 60, 66 64, 68
7 77 74, 73, 79, 79
8 81, 82 87, 86 89, 84
9 91 98, 90, 99, 91, 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 09-01-2024

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 22 44 94
7 968 046 254
6 6137 0904 9776 5927 0188 4116 0692 0820 0834
5 6010 2706 2481
4 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830
3 40391 96901 62759 34221 07107 83628
2 99978 75359 23626
1 56181 33967 40554
ĐB 754864 411383 799733
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 01 06, 09 07
1 10, 10 16 13, 12
2 28, 20 27, 21 20, 28, 26
3 37 36 34, 30, 33
4 42 46
5 59, 59 54, 56, 54
6 68, 60, 66, 64 66, 67
7 76, 78 78 73
8 81 88, 80, 81, 83 81, 87
9 94, 91 99 92, 96

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 02-01-2024

G

Bạc Liêu

Bến Tre

Vũng Tàu

8 48 71 52
7 372 559 857
6 2163 0216 2346 9610 4454 2544 8889 9775 5508
5 0670 9811 3078
4 07180 69467 63925 62453 13168 96964 03851 10865 94179 57226 63063 47461 06888 42128 01184 07196 02194 09071 80262 18228 38427
3 72841 80783 53374 97041 28762 06463
2 81804 52826 80952
1 09858 14202 49815
ĐB 404325 481251 627694
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 04 02 08
1 16 10, 11 15
2 25, 25 26, 28, 26 28, 27
3
4 46, 41 44, 41
5 53, 51, 58 59, 54, 51 57, 52
6 63, 67, 68, 64 65, 63, 61 62, 62, 63
7 72, 70 79, 74 75, 78, 71
8 80, 83 88 89, 84
9 96, 94, 94

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X