menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật, ngày 24/09/2023
do ket qua xo so

XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 28 22 81
7 448 095 326
6 0463 8767 7795 3446 1395 5410 1485 7389 6655
5 4379 2355 3611
4 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537
3 63076 58587 67947 34149 37849 31623
2 45514 76547 90675
1 86622 98999 73702
ĐB 533694 159659 152594
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07 02
1 14 10, 19 11, 11
2 22 23 26, 23
3 33, 39, 37
4 48 46, 47, 49, 47 46, 49
5 55, 59 55
6 63, 67 66, 69
7 79, 75, 76 72, 77 75
8 83, 82, 87 85, 89, 87
9 95, 93, 96, 90, 94 95, 95, 93, 99 95, 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 12-09-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 49 36 77
7 963 010 822
6 4939 3570 0450 0612 6142 1828 1905 8876 1926
5 5809 6275 1819
4 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636
3 98049 78920 08005 74473 81639 50061
2 96757 74461 85534
1 78243 26632 34416
ĐB 979704 427281 928032
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09, 03, 04 05 05, 09
1 10, 12 19, 10, 16
2 23, 20 28, 28, 26 22, 26
3 39, 33 31, 34, 32 36, 39, 34, 32
4 49, 43 42
5 50, 57 51, 52
6 63, 65, 62 61 61
7 70, 75, 73 75, 78, 73 76, 70, 77
8 81
9 92, 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 05-09-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 22 81 52
7 248 689 738
6 1442 9171 1445 3482 0318 3166 7384 3855 5427
5 4568 9930 1441
4 87022 02255 25435 87388 18731 61404 33194 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902
3 68332 34987 71575 01975 46140 56060
2 17716 46758 06195
1 81937 78667 12599
ĐB 015238 503609 743578
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 09 02
1 16 18, 11, 10, 13 12
2 22 27
3 35, 31, 32, 37, 38 30, 39 38
4 48, 42, 45 44 41, 46, 40
5 55 59, 58 55
6 68 66, 67 69, 60
7 71 73, 75, 75 78
8 88, 87 89, 82 84, 83, 80
9 94 94, 95, 99

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 29-08-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 42 22 71
7 256 427 928
6 1177 9094 1910 5903 0735 8210 8487 4631 4929
5 8832 7848 4626
4 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751 20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593 62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219
3 16351 85012 66600 58448 71757 71162
2 74958 11450 37064
1 57799 73178 26514
ĐB 813372 441763 834067
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 00 01, 06
1 10, 12, 12 10, 16 17, 11, 19, 14
2 27 27, 25 28, 29, 26
3 32 35 31
4 41, 41 48, 48
5 56, 53, 51, 51, 58 53, 50 57
6 61, 63 62, 64, 67
7 77, 72 78
8 81 84, 88 87, 82
9 94, 99 93 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 22-08-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 56 60 52
7 668 708 070
6 6866 7516 6531 8452 1932 6929 5341 8477 0815
5 7849 9325 3277
4 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591 69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206 53305 16238 79726 19380 01632 42072 46600
3 70394 81491 68977 21425 57587 66193
2 83037 08517 80383
1 17505 59908 40579
ĐB 814567 491990 510799
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 08, 00, 02, 06, 08 05, 00
1 16 17 15
2 25 29, 25, 25 26
3 31, 37 32, 35 38, 32
4 49, 47 46 41
5 50 52, 58
6 68, 66, 66, 66, 67 66
7 76 77 70, 77, 77, 72, 79
8 80, 87, 83
9 91, 94, 91 90 93, 99

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 15-08-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 73 28 10
7 935 461 165
6 0342 8770 9748 0134 2085 9267 1642 3300 3557
5 3422 4610 4709
4 00427 79560 70391 41045 09764 32366 09361 14160 20345 23674 73797 66107 60575 38560 07093 92016 45119 12134 31157 15896 69872
3 63245 71058 70413 28746 39800 27021
2 78166 51709 65029
1 16312 90008 63882
ĐB 247444 462922 057817
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07, 09, 08 00, 09, 00
1 12 10, 13 16, 19, 17
2 22, 27 22 21, 29
3 35 34 34
4 42, 48, 45, 45, 44 45, 46 42
5 58 57, 57
6 60, 64, 66, 61, 66 61, 67, 60, 60 65
7 70 74, 75 72
8 85 82
9 91 97 93, 96

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 08-08-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 15 07 27
7 536 770 284
6 1087 9835 4996 2120 8831 7899 3399 1009 7830
5 7552 4836 2726
4 46782 32863 73605 56740 24526 33867 39067 92747 04108 16228 79113 97477 99089 33414 35472 67178 80087 57913 85089 15955 18668
3 83556 08430 99714 48895 74254 72414
2 95354 31940 72648
1 98884 62721 09096
ĐB 533293 367542 846176
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 08 09
1 13, 14, 14 13, 14
2 26 20, 28, 21 26
3 36, 35, 30 31, 36 30
4 40 47, 40, 42 48
5 52, 56, 54 55, 54
6 63, 67, 67 68
7 70, 77 72, 78, 76
8 87, 82, 84 89 84, 87, 89
9 96, 93 99, 95 99, 96

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 01-08-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 23 97 92
7 591 047 757
6 8488 1884 7686 3876 6579 8107 0287 8517 4115
5 5471 0591 3097
4 76138 30978 10789 91384 03150 62532 77469 06056 44831 83325 66613 81414 84157 60356 72706 63828 16668 02197 56222 75739 64505
3 54487 90565 79640 56657 02921 23201
2 61539 29630 15314
1 54552 64001 01663
ĐB 062915 147881 309297
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07, 01 06, 05, 01
1 15 13, 14 17, 15, 14
2 25 28, 22, 21
3 38, 32, 39 31, 30 39
4 47, 40
5 50, 52 56, 57, 56, 57 57
6 69, 65 68, 63
7 71, 78 76, 79
8 88, 84, 86, 89, 84, 87 81 87
9 91 91 97, 97, 97

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X