menu xo so
Hôm nay: Thứ 4, ngày 29/11/2023
do ket qua xo so

XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 05 55 91
7 252 376 850
6 8951 0021 1918 6314 9399 7271 8671 5422 4732
5 4251 2070 7954
4 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
3 93774 60045 91490 05750 43590 84746
2 44422 41682 54116
1 08490 69404 33531
ĐB 467228 507876 552155
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 06, 04 05, 06
1 18, 18 14 18, 16
2 21, 22, 28 29, 25 22, 23, 23
3 36 32, 31
4 44, 49, 45 46 46
5 52, 51, 51, 55 56, 50 50, 54, 55
6 62, 65
7 74 76, 71, 70, 76 71, 79
8 89, 82 85
9 94, 90 99, 90 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 21-11-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 38 41 34
7 781 619 398
6 3068 9853 7085 6318 3540 4192 7360 1802 7097
5 4243 3759 1536
4 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277
3 94572 67915 12995 01038 23313 55070
2 70040 94154 31245
1 43118 23491 96638
ĐB 954344 959823 378081
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05 02, 01
1 15, 15, 18 19, 18 13
2 27, 23
3 34, 38 36, 38
4 43, 46, 40, 44 40, 44 42, 40, 45
5 53 59, 54
6 68, 61 68, 61 60
7 74, 72 77, 71, 77, 70
8 81, 85, 80 81
9 92, 91 92, 96, 95, 91 98, 97, 97

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 14-11-2023

G

Bạc Liêu

Bến Tre

Vũng Tàu

8 37 70 88
7 379 507 169
6 5912 6901 6031 0850 7495 5471 0592 5651 6101
5 6940 6138 4486
4 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342
3 33573 24739 50455 53479 31688 88844
2 23903 62541 74147
1 76331 79191 14616
ĐB 630229 205547 629780
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 01, 02, 03 07 01, 00
1 12, 13 11, 16, 13 16
2 29 27
3 31, 39, 31 38, 35
4 40 42, 41, 47 42, 44, 47
5 50, 55 51
6 69 69, 63, 63
7 79, 70, 73, 70, 76, 73 71, 79 76
8 86, 85, 88, 80
9 95, 96, 97, 91 92

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 07-11-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 20 43 06
7 223 459 250
6 3663 3799 3287 1838 6264 8801 8575 3170 7823
5 9799 6078 7300
4 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757
3 79186 58892 67761 78764 55405 51602
2 14027 40700 56476
1 06320 55254 12569
ĐB 197343 827561 003028
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08 01, 06, 00 00, 05, 05, 05, 02
1 17
2 23, 27, 20 23, 28
3 38, 39, 39 30
4 48, 43, 43
5 59, 54, 54, 54 50, 57
6 63, 61 64, 63, 63, 61, 64, 61 69
7 77 78 75, 70, 76
8 87, 88, 82, 86
9 99, 99, 92 94, 98

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 31-10-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 69 51 23
7 801 583 011
6 2540 3319 0006 3212 6184 9173 3260 1189 6487
5 0840 1089 4998
4 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874
3 37551 86679 53942 41119 66956 96659
2 95811 29421 36175
1 25393 19449 83899
ĐB 728351 508148 428867
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 06 04
1 19, 11 12, 11, 19 11
2 20 21, 21 24
3 31 33
4 40, 40, 48 42, 45, 42, 49, 48 48
5 51, 51 56 56, 59
6 68 60, 69, 67
7 73, 72, 79 73 74, 75
8 80 83, 84, 89 89, 87, 82
9 90, 93 91 98, 99

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 24-10-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 37 10 73
7 452 678 732
6 1789 4063 2084 4796 4478 3995 7968 1541 7028
5 0783 2547 5850
4 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440
3 33221 97624 01698 52493 54807 86004
2 57896 05400 22202
1 71783 80395 91122
ĐB 645938 625649 477461
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 01, 07, 04, 02
1 16, 15
2 22, 29, 21, 24 23 28, 22
3 32, 35, 38 39 32, 32
4 47, 49 41, 40
5 52 57 50
6 63 64, 66 68, 63, 61
7 76, 77 78, 78 76
8 89, 84, 83, 83 88
9 95, 96 96, 95, 95, 98, 93, 95

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 17-10-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 10 24 92
7 911 234 729
6 7058 8690 1644 7642 9661 9483 2969 9925 5655
5 3049 1447 6616
4 75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 81044 48986 97307 96826 53732 12033 36829 45625 56959 21489 40676 49512 87683 12594
3 16928 91083 73682 54087 00018 56566
2 84078 04134 71723
1 23351 11779 95746
ĐB 767032 664704 168245
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08, 03 07, 04
1 11 16, 12, 18
2 28 26, 29 29, 25, 25, 23
3 32 34, 32, 33, 34
4 44, 49, 48, 40 42, 47, 44 46, 45
5 58, 51, 57, 51 55, 59
6 61 69, 66
7 74, 78 79 76
8 83 83, 86, 82, 87 89, 83
9 90 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 10-10-2023

G

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

8 06 99 78
7 807 361 744
6 6797 1764 5333 1656 5840 6424 5591 2907 6128
5 7109 5324 2998
4 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203
3 80399 75963 11070 86244 87495 95326
2 90814 52954 82141
1 51225 57144 85427
ĐB 950075 361591 133051
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07, 09, 01 00, 04 07, 04, 03
1 14 13, 14, 13 11, 13
2 25 24, 24, 29 28, 20, 26, 27
3 33, 39
4 40, 44, 44 44, 41
5 59, 50 56, 54 51
6 64, 63 61 67, 69
7 76, 73, 75 70
8 82 80
9 97, 99 91 91, 98, 95

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X