menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 27/02/2024
do ket qua xo so

XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 87 27 19
7 671 580 172
6 5298 1224 0079 8614 4966 4516 9652 3765 8515
5 6456 2026 8948
4 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518
3 37070 25386 82005 84056 07194 90669
2 51290 19825 13230
1 48578 03149 92302
ĐB 392726 195174 195571
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 01, 05 02
1 14, 16, 18 15, 13, 18
2 24, 26 26, 25
3 34, 36, 32 30
4 40 49 48, 47
5 56, 53 53, 56, 56 52, 58
6 66 65, 65, 69, 69
7 71, 79, 76, 70, 78 73, 74 72, 77, 71
8 86 80, 89
9 98, 90 92 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 18-02-2024

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 22 90 97
7 366 427 064
6 1589 2716 2375 2746 3159 5874 4925 3891 1604
5 6043 5547 7764
4 66552 11383 33237 50927 30936 56238 07323 61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522
3 56613 04170 03219 21295 61173 56232
2 11201 49862 53594
1 09252 97868 75282
ĐB 874539 901656 241415
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01 08 04, 04
1 16, 13 13, 19 18, 15
2 27, 23 27, 24 25, 25, 22
3 37, 36, 38, 39 32
4 43 46, 47, 41, 40
5 52, 52 59, 56 53, 57
6 66 69, 62, 68 64, 64
7 75, 70 74, 76 73
8 89, 83 88, 82
9 95 91, 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 11-02-2024

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 30 18 90
7 071 469 767
6 6217 8204 1100 9434 8059 1164 1030 9271 8171
5 3882 6830 4440
4 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263
3 32990 04972 30984 76648 74787 20720
2 31299 43150 37216
1 26788 61803 57618
ĐB 109954 026682 507808
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 00, 02 01, 03 08
1 17 19, 16, 18
2 21 26, 20
3 34, 30, 36 30, 30
4 49, 48 40
5 52, 51, 54 59, 50 55
6 69, 64 67, 63
7 71, 76, 72, 78, 72 71, 71, 75
8 82, 88 81, 84, 84, 82 87
9 90, 99 92, 94 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 04-02-2024

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 92 83 26
7 838 283 136
6 0923 2008 5364 3644 7367 8583 6519 0190 8278
5 5211 7450 9146
4 95012 21502 07458 97503 86783 42088 08262 22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871 52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940
3 92112 32408 44977 46477 31408 00510
2 33799 42371 37850
1 02003 41718 88778
ĐB 084414 286017 959134
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 08, 02, 03, 08, 03 04 04, 08
1 11, 12, 12, 14 14, 18, 17 19, 16, 10
2 23
3 38 36, 30, 34
4 44, 47 46, 41, 40
5 58 50 54, 50
6 64, 62 67, 65, 66
7 71, 77, 77, 71 78, 78
8 83, 88 83, 83, 83 83
9 99 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 28-01-2024

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 69 91 44
7 029 820 766
6 6515 2814 2374 7044 1828 9756 7631 0054 8132
5 7918 7431 1099
4 26310 83288 01264 88848 68862 79074 27631 71318 61245 94881 32994 75688 76248 90011 01627 91018 41013 09438 35780 78443 83972
3 91573 69909 62137 53563 92321 53083
2 22995 86107 20571
1 45767 31971 89360
ĐB 854091 229909 816662
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 09 07, 09
1 15, 14, 18, 10 18, 11 18, 13
2 29 20, 28 27, 21
3 31 31, 37 31, 32, 38
4 48 44, 45, 48 43
5 56 54
6 64, 62, 67 63 66, 60, 62
7 74, 74, 73 71 72, 71
8 88 81, 88 80, 83
9 95, 91 94 99

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 21-01-2024

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 08 57 41
7 729 741 391
6 1316 5105 6084 9547 7880 6476 1676 7062 6552
5 6451 0139 0230
4 42008 89683 04140 67722 31808 29362 27656 99416 84409 66349 98913 58278 57554 69373 84839 61095 98750 95159 54506 49295 26259
3 44394 36739 78353 11795 79924 48019
2 67315 08738 35313
1 21868 14017 98158
ĐB 993529 898524 491635
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 08, 08 09 06
1 16, 15 16, 13, 17 19, 13
2 29, 22, 29 24 24
3 39 39, 38 30, 39, 35
4 40 41, 47, 49
5 51, 56 54, 53 52, 50, 59, 59, 58
6 62, 68 62
7 76, 78, 73 76
8 84, 83 80
9 94 95 91, 95, 95

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 14-01-2024

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 85 23 50
7 593 606 932
6 7527 8898 9813 4816 8788 6934 9293 0438 1360
5 8163 9919 5376
4 45928 56459 61792 78349 93735 32050 01655 64419 64851 48707 20909 31167 08696 70645 36287 19731 01495 24570 08426 15689 82480
3 92358 47786 77136 22879 29426 11816
2 00662 48005 50168
1 59000 61285 85640
ĐB 571470 657413 909300
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 06, 07, 09, 05 00
1 13 16, 19, 19, 13 16
2 27, 28 26, 26
3 35 34, 36 32, 38, 31
4 49 45 40
5 59, 50, 55, 58 51
6 63, 62 67 60, 68
7 70 79 76, 70
8 86 88, 85 87, 89, 80
9 93, 98, 92 96 93, 95

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 07-01-2024

G

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

8 22 12 31
7 437 225 522
6 1554 3405 6313 4174 2578 1710 5882 9128 0010
5 0219 8012 7421
4 14839 07495 51222 47175 22040 69670 54692 87101 25446 27511 22513 06675 58012 86494 90002 60801 87688 25132 09549 31283 70447
3 94217 01777 09364 10867 00230 94014
2 10933 13387 56676
1 44959 05299 47611
ĐB 233955 930313 082618
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05 01 02, 01
1 13, 19, 17 10, 12, 11, 13, 12, 13 10, 14, 11, 18
2 22 25 22, 28, 21
3 37, 39, 33 32, 30
4 40 46 49, 47
5 54, 59, 55
6 64, 67
7 75, 70, 77 74, 78, 75 76
8 87 82, 88, 83
9 95, 92 94, 99

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X