menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật, ngày 03/12/2023
do ket qua xo so

Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Số Lần xuất hiện
00 0.74% (6 lượt)
01 1.23% (10 lượt)
02 0.99% (8 lượt)
03 1.11% (9 lượt)
04 1.11% (9 lượt)
05 0.86% (7 lượt)
06 0.74% (6 lượt)
07 1.36% (11 lượt)
08 0.86% (7 lượt)
09 0.86% (7 lượt)
10 1.98% (16 lượt)
11 0.49% (4 lượt)
12 1.23% (10 lượt)
13 1.36% (11 lượt)
14 0.99% (8 lượt)
15 0.99% (8 lượt)
16 0.62% (5 lượt)
17 1.11% (9 lượt)
18 1.23% (10 lượt)
19 0.99% (8 lượt)
20 0.74% (6 lượt)
21 0.49% (4 lượt)
22 0.49% (4 lượt)
23 0.86% (7 lượt)
24 1.23% (10 lượt)
25 0.62% (5 lượt)
26 1.23% (10 lượt)
27 0.86% (7 lượt)
28 1.23% (10 lượt)
29 1.36% (11 lượt)
30 1.11% (9 lượt)
31 0.86% (7 lượt)
32 1.23% (10 lượt)
33 0.99% (8 lượt)
34 0.25% (2 lượt)
35 0.99% (8 lượt)
36 1.73% (14 lượt)
37 0.74% (6 lượt)
38 0.62% (5 lượt)
39 0.49% (4 lượt)
40 0.49% (4 lượt)
41 0.86% (7 lượt)
42 0.86% (7 lượt)
43 1.48% (12 lượt)
44 1.73% (14 lượt)
45 1.23% (10 lượt)
46 0.74% (6 lượt)
47 0.86% (7 lượt)
48 1.23% (10 lượt)
49 0.99% (8 lượt)
50 0.74% (6 lượt)
51 0.25% (2 lượt)
52 1.73% (14 lượt)
53 1.11% (9 lượt)
54 0.86% (7 lượt)
55 1.11% (9 lượt)
56 0.86% (7 lượt)
57 0.99% (8 lượt)
58 1.11% (9 lượt)
59 1.11% (9 lượt)
60 0.99% (8 lượt)
61 0.86% (7 lượt)
62 1.60% (13 lượt)
63 0.74% (6 lượt)
64 1.11% (9 lượt)
65 0.86% (7 lượt)
66 0.99% (8 lượt)
67 0.49% (4 lượt)
68 0.86% (7 lượt)
69 0.99% (8 lượt)
70 1.48% (12 lượt)
71 1.11% (9 lượt)
72 1.23% (10 lượt)
73 1.48% (12 lượt)
74 0.86% (7 lượt)
75 0.74% (6 lượt)
76 0.37% (3 lượt)
77 1.11% (9 lượt)
78 0.74% (6 lượt)
79 1.48% (12 lượt)
80 0.74% (6 lượt)
81 0.74% (6 lượt)
82 1.73% (14 lượt)
83 1.23% (10 lượt)
84 0.74% (6 lượt)
85 0.86% (7 lượt)
86 0.86% (7 lượt)
87 1.23% (10 lượt)
88 0.74% (6 lượt)
89 0.86% (7 lượt)
90 1.11% (9 lượt)
91 1.23% (10 lượt)
92 0.99% (8 lượt)
93 0.62% (5 lượt)
94 0.86% (7 lượt)
95 0.62% (5 lượt)
96 1.36% (11 lượt)
97 1.36% (11 lượt)
98 1.11% (9 lượt)
99 1.48% (12 lượt)

>> Xem kết quả SXMB hôm nay

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
len dau
X