menu xo so
Hôm nay: Thứ 6, ngày 19/07/2024
do ket qua xo so

XSMN Thứ 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần

G

Tây Ninh

An Giang

Bình Thuận

8 82 07 35
7 895 941 854
6 9799 2393 7015 8438 6541 9990 2527 4365 5292
5 5381 4603 8996
4 34194 83821 67333 55955 12037 41114 33543 08548 04465 24357 12893 90363 91716 77694 25256 22915 74147 57977 68376 82186 01082
3 88973 30463 88269 99502 53268 52534
2 61008 00657 83476
1 02351 31372 52684
ĐB 118679 007524 820235
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 03, 02
1 15, 14 16 15
2 21 24 27
3 33, 37 38 34, 35
4 43 41, 41, 48 47
5 55, 51 57, 57 54, 56
6 63 65, 63, 69 65, 68
7 73, 79 72 77, 76, 76
8 81 86, 82, 84
9 95, 99, 93, 94 90, 93, 94 92, 96

hot SXMN - Kết quả Miền Nam trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 11-07-2024

G

Tây Ninh

An Giang

Bình Thuận

8 37 54 82
7 233 165 381
6 4921 9077 0170 5003 2456 8039 3506 8056 6321
5 2754 0709 8452
4 89120 19638 29389 10930 76461 26072 28893 54043 99310 82410 37471 75257 59042 84711 12801 22748 87228 22168 80673 18087 87790
3 69208 46055 88162 59205 52562 72574
2 77878 84699 77010
1 68728 35094 27936
ĐB 342343 582249 432449
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 03, 09, 05 06, 01
1 10, 10, 11 10
2 21, 20, 28 21, 28
3 33, 38, 30 39 36
4 43 43, 42, 49 48, 49
5 54, 55 56, 57 56, 52
6 61 65, 62 68, 62
7 77, 70, 72, 78 71 73, 74
8 89 81, 87
9 93 99, 94 90

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 04-07-2024

G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 70 47 66
7 794 275 092
6 8794 0405 0208 9242 9359 2570 9064 7441 0240
5 5532 8592 4470
4 66797 40506 24267 96618 93922 23793 86043 11058 63605 58672 89197 37185 81980 19651 04828 09748 23882 97468 04314 01115 81802
3 17203 03796 53966 64654 39353 90159
2 26419 81568 42351
1 24569 57766 94489
ĐB 762914 393008 693659
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 05, 08, 06, 03 05, 08 02
1 18, 19, 14 14, 15
2 22 28
3 32
4 43 42 41, 40, 48
5 59, 58, 51, 54 53, 59, 51, 59
6 67, 69 66, 68, 66 64, 68
7 75, 70, 72 70
8 85, 80 82, 89
9 94, 94, 97, 93, 96 92, 97 92

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 27-06-2024

G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 62 61 97
7 708 232 166
6 1846 5578 8704 0689 5088 4895 0367 5713 5806
5 4780 2165 6724
4 21188 51414 62663 30981 39943 48237 16796 30708 32586 28256 28836 50772 47318 03382 36787 02967 11171 97444 89027 48484 12322
3 16487 22534 94487 02574 97053 60700
2 05783 03186 21452
1 43503 34252 80362
ĐB 264194 912197 492889
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 08, 04, 03 08 06, 00
1 14 18 13
2 24, 27, 22
3 37, 34 32, 36
4 46, 43 44
5 56, 52 53, 52
6 63 65 66, 67, 67, 62
7 78 72, 74 71
8 80, 88, 81, 87, 83 89, 88, 86, 82, 87, 86 87, 84, 89
9 96, 94 95, 97

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 20-06-2024

G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 98 49 33
7 766 425 179
6 8848 1371 6456 0207 7391 0796 7614 0127 8950
5 7300 6874 4179
4 35647 37991 81625 08299 72460 65712 87533 82830 52289 48550 15347 96269 61648 02911 58429 06011 55184 39840 17711 73976 99612
3 75169 10992 85614 85776 03671 58819
2 42982 26838 19835
1 50300 53058 67754
ĐB 817743 541574 897706
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 00, 00 07 06
1 12 11, 14 14, 11, 11, 12, 19
2 25 25 27, 29
3 33 30, 38 35
4 48, 47, 43 47, 48 40
5 56 50, 58 50, 54
6 66, 60, 69 69
7 71 74, 76, 74 79, 79, 76, 71
8 82 89 84
9 91, 99, 92 91, 96

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 13-06-2024

G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 40 70 66
7 804 578 506
6 9009 8269 6226 5762 1974 9945 1975 9598 5550
5 0446 8741 2123
4 33959 83808 49695 56892 09727 55603 61864 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957
3 86443 11006 64895 15941 34750 01939
2 90223 41846 92265
1 76930 11512 58281
ĐB 582311 154433 186832
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 04, 09, 08, 03, 06 04 06, 07
1 11 12 10, 17
2 26, 27, 23 23, 20
3 30 37, 33 39, 32
4 46, 43 45, 41, 45, 41, 46
5 59 50, 57, 50
6 69, 64 62, 61 65
7 78, 74, 74 75, 72
8 81
9 95, 92 95, 99, 95 98, 98

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 06-06-2024

G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 88 93 00
7 347 670 100
6 3442 4286 5307 6601 1231 3616 0743 0793 7877
5 2497 9704 7807
4 45520 50700 15241 71780 84134 15882 56208 89370 13061 99402 71162 00766 02991 21219 77921 51291 26107 34326 03333 78283 99980
3 77880 98407 14865 42497 44785 57365
2 84370 13036 96787
1 21373 93497 28563
ĐB 049816 320999 012022
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 07, 00, 08, 07 01, 04, 02 00, 07, 07
1 16 16, 19
2 20 21, 26, 22
3 34 31, 36 33
4 47, 42, 41 43
5
6 61, 62, 66, 65 65, 63
7 70, 73 70, 70 77
8 86, 80, 82, 80 83, 80, 85, 87
9 97 91, 97, 97, 99 93, 91

Xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 30-05-2024

G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 81 79 41
7 276 701 774
6 2983 0215 5055 4173 1433 9859 6354 7421 6045
5 6916 7285 3860
4 95878 97984 57653 87306 16809 51906 18619 17998 61705 14702 47549 09570 03201 77375 12634 92941 60028 02228 68334 45130 68001
3 54906 75394 74747 05359 60511 31880
2 44584 98379 80167
1 57543 04751 81965
ĐB 495466 284641 863973
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 06, 09, 06, 06 01, 05, 02, 01 01
1 15, 16, 19 11
2 21, 28, 28
3 33 34, 34, 30
4 43 49, 47, 41 45, 41
5 55, 53 59, 59, 51 54
6 66 60, 67, 65
7 76, 78 73, 70, 75, 79 74, 73
8 83, 84, 84 85 80
9 94 98

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X