menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 27/02/2024
do ket qua xo so

Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott

ĐB 526 275
G.1 239 795 406 141
G.2 852 566 664 357 413 249
G.3 390 707 766 374 646 342 131 363
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 526, 275 25 1.000.000
G.1 239, 795, 406, 141 43 350.000
G.2 852, 566, 664, 357, 413, 249 75 210.000
G.3 390, 707, 766, 374, 646, 342, 131, 363 113 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 67 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 618 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5.280 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 23/02/2024

ĐB 928 870
G.1 757 567 541 718
G.2 256 167 824 097 400 574
G.3 088 475 925 599 930 383 970 607
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 928, 870 17 1.000.000
G.1 757, 567, 541, 718 53 350.000
G.2 256, 167, 824, 097, 400, 574 71 210.000
G.3 088, 475, 925, 599, 930, 383, 970, 607 64 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 279 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.211 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 21/02/2024

ĐB 785 987
G.1 989 337 766 569
G.2 697 885 107 306 134 336
G.3 475 612 410 172 155 093 135 388
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 785, 987 41 1.000.000
G.1 989, 337, 766, 569 52 350.000
G.2 697, 885, 107, 306, 134, 336 133 210.000
G.3 475, 612, 410, 172, 155, 093, 135, 388 133 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 42 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 436 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.372 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 19/02/2024

ĐB 659 370
G.1 766 092 622 447
G.2 535 280 142 421 941 250
G.3 033 799 713 379 832 606 238 425
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 659, 370 29 1.000.000
G.1 766, 092, 622, 447 63 350.000
G.2 535, 280, 142, 421, 941, 250 112 210.000
G.3 033, 799, 713, 379, 832, 606, 238, 425 315 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 22 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 100 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 715 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 7.183 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 16/02/2024

ĐB 415 036
G.1 902 783 851 122
G.2 676 880 780 819 972 881
G.3 436 335 696 713 895 408 621 599
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 415, 036 32 1.000.000
G.1 902, 783, 851, 122 43 350.000
G.2 676, 880, 780, 819, 972, 881 67 210.000
G.3 436, 335, 696, 713, 895, 408, 621, 599 91 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 363 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.299 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 14/02/2024

ĐB 184 236
G.1 507 051 640 584
G.2 969 006 298 520 497 729
G.3 357 026 896 284 650 349 780 861
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 184, 236 33 1.000.000
G.1 507, 051, 640, 584 34 350.000
G.2 969, 006, 298, 520, 497, 729 83 210.000
G.3 357, 026, 896, 284, 650, 349, 780, 861 120 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 475 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.055 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 12/02/2024

ĐB 358 312
G.1 143 469 453 114
G.2 391 839 543 226 761 563
G.3 538 585 823 543 902 556 246 082
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 358, 312 90 1.000.000
G.1 143, 469, 453, 114 52 350.000
G.2 391, 839, 543, 226, 761, 563 142 210.000
G.3 538, 585, 823, 543, 902, 556, 246, 082 121 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 92 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 821 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5.527 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 07/02/2024

ĐB 942 275
G.1 421 878 407 321
G.2 968 938 506 653 291 605
G.3 927 075 152 114 848 070 328 105
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 942, 275 36 1.000.000
G.1 421, 878, 407, 321 45 350.000
G.2 968, 938, 506, 653, 291, 605 84 210.000
G.3 927, 075, 152, 114, 848, 070, 328, 105 215 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 450 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.468 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 05/02/2024

ĐB 851 879
G.1 094 088 195 106
G.2 569 072 466 063 769 015
G.3 111 695 055 082 161 035 521 752
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 851, 879 25 1.000.000
G.1 094, 088, 195, 106 31 350.000
G.2 569, 072, 466, 063, 769, 015 76 210.000
G.3 111, 695, 055, 082, 161, 035, 521, 752 101 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 11 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 50 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 619 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5.339 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 02/02/2024

ĐB 204 959
G.1 484 859 772 687
G.2 289 780 806 619 805 824
G.3 750 069 729 384 307 041 593 152
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 204, 959 22 1.000.000
G.1 484, 859, 772, 687 38 350.000
G.2 289, 780, 806, 619, 805, 824 50 210.000
G.3 750, 069, 729, 384, 307, 041, 593, 152 87 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 382 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.700 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

len dau
X