menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật, ngày 24/09/2023
do ket qua xo so

Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott

ĐB 748 205
G.1 144 352 988 083
G.2 638 856 953 447 527 510
G.3 415 266 781 251 937 549 727 563
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 748, 205 18 1.000.000
G.1 144, 352, 988, 083 58 350.000
G.2 638, 856, 953, 447, 527, 510 71 210.000
G.3 415, 266, 781, 251, 937, 549, 727, 563 96 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 13 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 251 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2.991 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 20/09/2023

ĐB 749 728
G.1 129 815 512 887
G.2 912 455 880 107 913 773
G.3 576 780 189 005 504 447 946 780
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 749, 728 34 1.000.000
G.1 129, 815, 512, 887 44 350.000
G.2 912, 455, 880, 107, 913, 773 113 210.000
G.3 576, 780, 189, 005, 504, 447, 946, 780 65 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 17 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 349 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2.603 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 18/09/2023

ĐB 590 110
G.1 432 247 146 716
G.2 987 123 185 934 576 730
G.3 652 170 387 980 811 663 251 160
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 590, 110 32 1.000.000
G.1 432, 247, 146, 716 42 350.000
G.2 987, 123, 185, 934, 576, 730 62 210.000
G.3 652, 170, 387, 980, 811, 663, 251, 160 160 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 18 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 601 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.188 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 15/09/2023

ĐB 183 305
G.1 615 355 503 190
G.2 261 235 374 507 090 509
G.3 607 083 379 418 859 475 090 858
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 183, 305 39 1.000.000
G.1 615, 355, 503, 190 68 350.000
G.2 261, 235, 374, 507, 090, 509 65 210.000
G.3 607, 083, 379, 418, 859, 475, 090, 858 106 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 321 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.132 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 13/09/2023

ĐB 647 719
G.1 765 576 025 855
G.2 339 413 530 738 985 967
G.3 722 362 295 436 153 638 579 987
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 647, 719 20 1.000.000
G.1 765, 576, 025, 855 38 350.000
G.2 339, 413, 530, 738, 985, 967 75 210.000
G.3 722, 362, 295, 436, 153, 638, 579, 987 109 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 257 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.126 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 11/09/2023

ĐB 980 614
G.1 902 059 202 304
G.2 926 971 671 388 575 467
G.3 887 428 655 253 204 604 588 398
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 980, 614 11 1.000.000
G.1 902, 059, 202, 304 38 350.000
G.2 926, 971, 671, 388, 575, 467 81 210.000
G.3 887, 428, 655, 253, 204, 604, 588, 398 230 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 51 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 330 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.158 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 08/09/2023

ĐB 621 002
G.1 928 600 734 844
G.2 908 762 591 479 125 696
G.3 921 934 085 420 359 530 084 736
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 621, 002 24 1.000.000
G.1 928, 600, 734, 844 49 350.000
G.2 908, 762, 591, 479, 125, 696 81 210.000
G.3 921, 934, 085, 420, 359, 530, 084, 736 57 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 24 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 329 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2.664 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 06/09/2023

ĐB 042 980
G.1 448 429 058 908
G.2 492 280 282 522 088 900
G.3 305 727 373 277 742 818 466 951
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 042, 980 10 1.000.000
G.1 448, 429, 058, 908 21 350.000
G.2 492, 280, 282, 522, 088, 900 78 210.000
G.3 305, 727, 373, 277, 742, 818, 466, 951 121 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 28 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 227 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2.922 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 04/09/2023

ĐB 011 125
G.1 359 588 064 022
G.2 317 231 588 284 715 620
G.3 122 219 167 970 336 247 837 472
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 011, 125 33 1.000.000
G.1 359, 588, 064, 022 93 350.000
G.2 317, 231, 588, 284, 715, 620 95 210.000
G.3 122, 219, 167, 970, 336, 247, 837, 472 205 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 17 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 83 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 458 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.198 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 01/09/2023

ĐB 155 035
G.1 167 832 562 338
G.2 843 709 487 258 153 190
G.3 784 063 505 903 870 684 564 747
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 155, 035 7 1.000.000
G.1 167, 832, 562, 338 39 350.000
G.2 843, 709, 487, 258, 153, 190 56 210.000
G.3 784, 063, 505, 903, 870, 684, 564, 747 64 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 13 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 287 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2.626 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

len dau
X