menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 25/06/2024
do ket qua xo so

Xổ số Max 3D/3D Plus - KQXS Vietlott

ĐB 825 663
G.1 377 661 355 554
G.2 148 851 602 822 619 273
G.3 795 107 599 549 322 921 432 630
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 825, 663 11 1.000.000
G.1 377, 661, 355, 554 71 350.000
G.2 148, 851, 602, 822, 619, 273 92 210.000
G.3 795, 107, 599, 549, 322, 921, 432, 630 113 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 49 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 504 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.966 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 21/06/2024

ĐB 057 188
G.1 550 607 554 264
G.2 512 904 410 068 248 369
G.3 858 835 115 459 365 150 855 288
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 057, 188 12 1.000.000
G.1 550, 607, 554, 264 40 350.000
G.2 512, 904, 410, 068, 248, 369 42 210.000
G.3 858, 835, 115, 459, 365, 150, 855, 288 90 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 8 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 13 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 391 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.881 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 19/06/2024

ĐB 340 260
G.1 597 845 507 434
G.2 330 387 765 589 366 159
G.3 368 768 090 253 847 892 125 537
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 340, 260 12 1.000.000
G.1 597, 845, 507, 434 99 350.000
G.2 330, 387, 765, 589, 366, 159 126 210.000
G.3 368, 768, 090, 253, 847, 892, 125, 537 123 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 408 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.884 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 17/06/2024

ĐB 687 382
G.1 866 359 553 146
G.2 220 772 240 461 740 506
G.3 122 728 603 050 687 347 302 746
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 687, 382 32 1.000.000
G.1 866, 359, 553, 146 56 350.000
G.2 220, 772, 240, 461, 740, 506 78 210.000
G.3 122, 728, 603, 050, 687, 347, 302, 746 104 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 595 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5.347 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 14/06/2024

ĐB 870 689
G.1 686 881 543 581
G.2 415 870 959 244 994 412
G.3 219 779 161 503 468 577 577 096
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 870, 689 46 1.000.000
G.1 686, 881, 543, 581 47 350.000
G.2 415, 870, 959, 244, 994, 412 79 210.000
G.3 219, 779, 161, 503, 468, 577, 577, 096 140 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 399 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.029 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 12/06/2024

ĐB 889 812
G.1 477 756 072 724
G.2 493 222 779 827 101 319
G.3 985 473 706 070 606 321 027 638
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 889, 812 42 1.000.000
G.1 477, 756, 072, 724 52 350.000
G.2 493, 222, 779, 827, 101, 319 114 210.000
G.3 985, 473, 706, 070, 606, 321, 027, 638 97 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 31 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 77 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 360 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.880 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 10/06/2024

ĐB 950 472
G.1 570 905 705 574
G.2 641 086 091 661 139 563
G.3 396 204 591 085 849 862 756 058
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 950, 472 30 1.000.000
G.1 570, 905, 705, 574 48 350.000
G.2 641, 086, 091, 661, 139, 563 95 210.000
G.3 396, 204, 591, 085, 849, 862, 756, 058 158 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 12 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 645 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5.215 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 07/06/2024

ĐB 538 391
G.1 394 550 409 724
G.2 523 112 873 266 912 383
G.3 554 255 635 487 119 165 100 551
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 538, 391 69 1.000.000
G.1 394, 550, 409, 724 31 350.000
G.2 523, 112, 873, 266, 912, 383 69 210.000
G.3 554, 255, 635, 487, 119, 165, 100, 551 140 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 409 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.690 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 05/06/2024

ĐB 043 147
G.1 683 484 064 243
G.2 943 773 276 937 358 834
G.3 119 786 691 514 227 207 747 726
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 043, 147 61 1.000.000
G.1 683, 484, 064, 243 50 350.000
G.2 943, 773, 276, 937, 358, 834 61 210.000
G.3 119, 786, 691, 514, 227, 207, 747, 726 108 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 423 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.680 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 03/06/2024

ĐB 042 881
G.1 021 698 050 006
G.2 151 608 119 514 380 898
G.3 699 857 626 628 492 995 649 006
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 042, 881 17 1.000.000
G.1 021, 698, 050, 006 33 350.000
G.2 151, 608, 119, 514, 380, 898 121 210.000
G.3 699, 857, 626, 628, 492, 995, 649, 006 92 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 10 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 70 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 598 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.824 40.000

Thông Tin Về Xổ Số Điện Toán Max 3D/Max 3D Plus


1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

len dau
X