menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 27/02/2024
do ket qua xo so

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4

ĐB 817 156
G.1 007 038 125 667
G.2 355 787 838 558 762 488
G.3 722 401 873 296 292 054 243 882
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 817, 156 90 1.000.000
G.1 007, 038, 125, 667 216 350.000
G.2 355, 787, 838, 558, 762, 488 249 210.000
G.3 722, 401, 873, 296, 292, 054, 243, 882 249 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 4 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 335 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.226 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 01/05/2019

ĐB 702 081
G.1 294 847 766 617
G.2 501 037 145 148 725 384
G.3 782 847 350 078 174 651 658 469
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 702, 081 31 1.000.000
G.1 294, 847, 766, 617 150 350.000
G.2 501, 037, 145, 148, 725, 384 265 210.000
G.3 782, 847, 350, 078, 174, 651, 658, 469 257 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 331 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.018 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 08/05/2019

ĐB 864 188
G.1 589 765 332 126
G.2 004 658 298 897 812 149
G.3 979 409 609 606 661 192 439 122
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 864, 188 62 1.000.000
G.1 589, 765, 332, 126 195 350.000
G.2 004, 658, 298, 897, 812, 149 188 210.000
G.3 979, 409, 609, 606, 661, 192, 439, 122 276 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 436 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.742 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 15/05/2019

ĐB 219 211
G.1 746 004 589 811
G.2 377 470 369 036 455 798
G.3 684 510 751 093 215 260 545 474
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 219, 211 110 1.000.000
G.1 746, 004, 589, 811 123 350.000
G.2 377, 470, 369, 036, 455, 798 227 210.000
G.3 684, 510, 751, 093, 215, 260, 545, 474 379 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 514 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.676 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 22/05/2019

ĐB 548 068
G.1 528 924 103 384
G.2 344 700 035 988 375 441
G.3 429 439 003 742 751 022 414 872
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 548, 068 81 1.000.000
G.1 528, 924, 103, 384 647 350.000
G.2 344, 700, 035, 988, 375, 441 377 210.000
G.3 429, 439, 003, 742, 751, 022, 414, 872 302 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 14 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 37 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 455 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4.044 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 29/05/2019

ĐB 936 784
G.1 575 463 403 532
G.2 948 068 866 411 132 720
G.3 350 439 402 723 603 264 352 913
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 936, 784 60 1.000.000
G.1 575, 463, 403, 532 170 350.000
G.2 948, 068, 866, 411, 132, 720 372 210.000
G.3 350, 439, 402, 723, 603, 264, 352, 913 315 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 52 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 389 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.922 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 05/06/2019

ĐB 110 152
G.1 503 292 540 249
G.2 922 139 331 606 145 207
G.3 309 480 243 655 966 607 005 222
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 110, 152 99 1.000.000
G.1 503, 292, 540, 249 224 350.000
G.2 922, 139, 331, 606, 145, 207 246 210.000
G.3 309, 480, 243, 655, 966, 607, 005, 222 334 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 39 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 434 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.767 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 12/06/2019

ĐB 813 400
G.1 672 507 158 053
G.2 249 469 646 494 888 311
G.3 989 867 067 748 588 298 028 396
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 813, 400 51 1.000.000
G.1 672, 507, 158, 053 163 350.000
G.2 249, 469, 646, 494, 888, 311 265 210.000
G.3 989, 867, 067, 748, 588, 298, 028, 396 343 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 325 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.692 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

len dau
X