menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 25/06/2024
do ket qua xo so

Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ 4

ĐB 340 260
G.1 597 845 507 434
G.2 330 387 765 589 366 159
G.3 368 768 090 253 847 892 125 537
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 340, 260 12 1.000.000
G.1 597, 845, 507, 434 99 350.000
G.2 330, 387, 765, 589, 366, 159 126 210.000
G.3 368, 768, 090, 253, 847, 892, 125, 537 123 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 408 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.884 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 12/06/2024

ĐB 889 812
G.1 477 756 072 724
G.2 493 222 779 827 101 319
G.3 985 473 706 070 606 321 027 638
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 889, 812 42 1.000.000
G.1 477, 756, 072, 724 52 350.000
G.2 493, 222, 779, 827, 101, 319 114 210.000
G.3 985, 473, 706, 070, 606, 321, 027, 638 97 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 31 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 77 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 360 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.880 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 05/06/2024

ĐB 043 147
G.1 683 484 064 243
G.2 943 773 276 937 358 834
G.3 119 786 691 514 227 207 747 726
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 043, 147 61 1.000.000
G.1 683, 484, 064, 243 50 350.000
G.2 943, 773, 276, 937, 358, 834 61 210.000
G.3 119, 786, 691, 514, 227, 207, 747, 726 108 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 423 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.680 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 29/05/2024

ĐB 368 126
G.1 477 410 745 611
G.2 098 608 206 528 836 750
G.3 625 520 657 322 617 029 466 470
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 368, 126 126 1.000.000
G.1 477, 410, 745, 611 58 350.000
G.2 098, 608, 206, 528, 836, 750 98 210.000
G.3 625, 520, 657, 322, 617, 029, 466, 470 147 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 839 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.610 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 22/05/2024

ĐB 493 691
G.1 066 566 928 691
G.2 096 541 183 645 195 093
G.3 411 564 679 472 579 625 802 469
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 493, 691 24 1.000.000
G.1 066, 566, 928, 691 42 350.000
G.2 096, 541, 183, 645, 195, 093 78 210.000
G.3 411, 564, 679, 472, 579, 625, 802, 469 227 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 315 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.636 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 15/05/2024

ĐB 388 887
G.1 883 167 854 931
G.2 510 133 637 876 075 756
G.3 193 683 756 800 682 877 807 163
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 388, 887 20 1.000.000
G.1 883, 167, 854, 931 32 350.000
G.2 510, 133, 637, 876, 075, 756 62 210.000
G.3 193, 683, 756, 800, 682, 877, 807, 163 82 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 445 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.064 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 08/05/2024

ĐB 687 453
G.1 345 933 468 666
G.2 446 996 899 426 559 051
G.3 060 616 667 024 615 821 899 790
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 687, 453 31 1.000.000
G.1 345, 933, 468, 666 71 350.000
G.2 446, 996, 899, 426, 559, 051 87 210.000
G.3 060, 616, 667, 024, 615, 821, 899, 790 85 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 283 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.506 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 01/05/2024

ĐB 577 704
G.1 380 287 186 594
G.2 360 551 407 717 174 332
G.3 334 650 073 456 296 592 819 496
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
ĐB 577, 704 10 1.000.000
G.1 380, 287, 186, 594 38 350.000
G.2 360, 551, 407, 717, 174, 332 72 210.000
G.3 334, 650, 073, 456, 296, 592, 819, 496 116 100.000
Max3D+
ĐB Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.1 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.2 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G.3 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.4 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.5 Trùng 1 số G1 345 150.000
G.6 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3.393 40.000

Thông Tin Về Xổ Số Điện Toán Max 3D/Max 3D Plus


1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

len dau
X