menu xo so
Hôm nay: Thứ 2, ngày 11/12/2023
do ket qua xo so

XSMN Thứ 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần

G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 91 34 39
7 394 408 092
6 5123 1659 8802 8025 2843 9390 0821 6855 5787
5 7623 8287 1698
4 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525
3 40607 13607 40003 72932 16583 43735
2 62869 41978 13895
1 99189 27347 63451
ĐB 514829 314708 893275
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 07, 07 08, 03, 08 02
1
2 23, 23, 20, 24, 29 25 21, 25
3 39, 32 35
4 43, 46, 47 45
5 59 58, 52 55, 50, 52, 51
6 62, 61, 61, 69 63
7 78 75
8 85, 89 87, 85, 88 87, 85, 83
9 94, 94 90 92, 98, 93, 95

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 01-12-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 88 87 27
7 729 834 442
6 1931 2872 7349 2465 9090 3817 0360 5972 6287
5 1726 8940 9768
4 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005
3 21416 10005 07341 78529 27300 30113
2 38187 33616 66835
1 62938 85730 57388
ĐB 010787 214903 551880
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 05 03 05, 00
1 14, 18, 16 17, 16 13
2 29, 26 22, 28, 29 24
3 31, 37, 38 34, 36, 30 35
4 49, 44, 40 40, 41 42
5 50 57 51
6 65 60, 68
7 72 70 72, 77, 76, 77
8 87, 87 80, 89 87, 88, 80
9 95 90 94

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 24-11-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 03 38 71
7 901 528 473
6 2856 9925 6008 5734 6054 5028 4355 7356 7109
5 9656 3032 6843
4 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125
3 26846 97207 79714 32857 78920 38273
2 48334 60201 52362
1 67972 15757 30608
ĐB 416230 231231 453096
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 01, 08, 07, 07 03, 01 09, 08
1 19, 14
2 25, 23 28, 28 21, 25, 20
3 34, 30 34, 32, 31
4 43, 46 43, 43
5 56, 56 54, 51, 57, 57 55, 56, 56, 58
6 65, 65 64, 64 62
7 72 73, 71, 73
8 89 86 80
9 99 90 96

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 17-11-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 41 46 45
7 750 932 583
6 3181 3362 9282 5714 1310 1679 6992 5685 1486
5 8947 0922 7911
4 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558
3 98515 56423 62492 87918 01359 33290
2 11129 83567 38281
1 05798 85725 04919
ĐB 649443 478525 902049
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 09
1 15 14, 10, 18, 18 11, 11, 10, 19
2 21, 23, 29 22, 25, 25 22
3 35 32
4 47, 44, 48, 43 44 49
5 50, 53 52, 51 59, 58, 59
6 62, 67 67
7 76 79, 72
8 81, 82 85 83, 85, 86, 81
9 98 94, 92 92, 93, 90

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 10-11-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 53 87 71
7 387 599 520
6 0373 2403 7908 6825 7567 8460 7213 3172 9075
5 8155 7260 3302
4 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232
3 70784 41488 26838 44226 86710 35019
2 03002 07450 38028
1 68064 23761 30276
ĐB 253227 474416 995566
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 03, 08, 08, 02 05 02
1 16, 19, 16 13, 10, 19
2 21, 27 25, 26, 26 20, 28
3 38 32
4 49 44 43
5 55 57, 50 53
6 68, 61, 64 67, 60, 60, 61 64, 67, 66
7 73, 77 72, 75, 79, 70, 76
8 87, 84, 88 82
9 97 99

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 03-11-2023

G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 17 40 08
7 093 125 201
6 6049 4067 8466 6835 1883 6126 0879 5153 8400
5 9651 0693 9118
4 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275
3 23610 20996 79129 30277 12799 79748
2 53937 81571 10228
1 52447 53230 56005
ĐB 935354 903286 608857
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09, 01 01, 00, 04, 08, 05
1 15, 13, 10 10 18
2 28, 28 25, 26, 29 28
3 37 35, 33, 30 39
4 49, 47 46, 48 48
5 51, 54 53, 51, 57
6 67, 66, 69 69, 63
7 77, 77, 71 79, 75
8 83, 86 88
9 93, 96 93 93, 99

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 27-10-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 16 91 60
7 301 167 695
6 4483 1221 1747 5970 9373 7882 6311 4289 7612
5 7532 2773 0302
4 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620
3 70948 68333 37481 19943 25279 86314
2 17150 38110 44579
1 65631 35379 18797
ĐB 149395 879953 570346
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 01, 03 00 02, 03
1 11 10 11, 12, 15, 14
2 21, 28, 28 20
3 32, 33, 33, 31 31, 33
4 47, 46, 48 43 43, 46
5 50 58, 53 57
6 67, 68
7 74 70, 73, 73, 72, 79 71, 79, 79
8 83 82, 84, 81 89, 83
9 95 95, 97

Xổ số Miền Nam (MN) ngày 20-10-2023

G

Vĩnh Long

Trà Vinh

Bình Dương

8 90 85 23
7 128 994 867
6 4187 9309 1386 5084 6673 5667 4779 7430 4229
5 9608 1580 1287
4 13587 73450 97994 37907 33985 25952 23780 25833 27887 62092 36528 79714 41460 63986 77755 35132 14815 29731 63328 75746 63164
3 48740 96402 28340 10439 85582 46334
2 90554 39174 17448
1 65516 74350 09992
ĐB 722484 717101 889630
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng loto miền Nam

Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 09, 08, 07, 02 01
1 16 14 15
2 28 28 29, 28
3 33, 39 30, 32, 31, 34, 30
4 40 40 46, 48
5 50, 52, 54 50 55
6 67, 60 67, 64
7 73, 74 79
8 87, 86, 87, 85, 80, 84 84, 80, 87, 86 87, 82
9 94 94, 92 92

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giải Tên giải Trùng Giải thưởng
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
10 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
20 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
70 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
100 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
300 Giải Sáu 4 số 400.000đ
1000 Giải Bảy 3 số 200.000đ
10.000 Giải Tám 2 số 100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X