menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 18/06/2024
do ket qua xo so

Lô gan Gia Lai – Thống kê lo gan XSGL

Thống kê Loto gan Xổ số Gia Lai

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 30 lần 12 lần
10 29 lần 12-04-2024 12 lần
15 28 lần 19-04-2024 12 lần
35 28 lần 14-06-2024 12 lần
45 28 lần 22-03-2024 12 lần
47 28 lần 05-04-2024 12 lần
49 28 lần 19-04-2024 12 lần
56 28 lần 17-05-2024 12 lần
57 28 lần 16-02-2024 12 lần
80 28 lần 12-04-2024 12 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần

Thống kê gan giải đặc biệt XSGL

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 26 lần 06/03/2023 70 lần
9 10 lần 22/03/2023 51 lần
8 1 lần 31/03/2023 56 lần
4 0 lần 01/04/2023 66 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 21 lần 11/03/2023 56 lần
9 15 lần 17/03/2023 71 lần
4 0 lần 01/04/2023 47 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 23 lần 09/03/2023 58 lần
6 17 lần 15/03/2023 66 lần
9 1 lần 31/03/2023 45 lần
8 0 lần 01/04/2023 59 lần
len dau
X