menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 18/06/2024
do ket qua xo so

Lô gan Bình Dương – Thống kê lo gan XSBD

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Dương

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 29 lần 03-05-2024 12 lần
14 29 lần 22-03-2024 12 lần
45 29 lần 31-05-2024 12 lần
3 28 lần 07-06-2024 12 lần
13 28 lần 09-02-2024 12 lần
17 28 lần 26-04-2024 12 lần
27 28 lần 01-03-2024 12 lần
36 28 lần 17-05-2024 12 lần
63 28 lần 12-04-2024 12 lần
67 28 lần 09-02-2024 12 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần

Thống kê gan giải đặc biệt XSBD

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 26 lần 06/03/2023 70 lần
9 10 lần 22/03/2023 51 lần
8 1 lần 31/03/2023 56 lần
4 0 lần 01/04/2023 66 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 21 lần 11/03/2023 56 lần
9 15 lần 17/03/2023 71 lần
4 0 lần 01/04/2023 47 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 23 lần 09/03/2023 58 lần
6 17 lần 15/03/2023 66 lần
9 1 lần 31/03/2023 45 lần
8 0 lần 01/04/2023 59 lần
len dau
X