menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 18/06/2024
do ket qua xo so

Lô gan Sóc Trăng – Thống kê lo gan XSST

Thống kê Loto gan Xổ số Sóc Trăng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
51 30 lần 12 lần
29 29 lần 22-05-2024 12 lần
62 29 lần 07-02-2024 12 lần
23 28 lần 15-05-2024 12 lần
27 28 lần 20-12-2023 12 lần
38 28 lần 17-04-2024 12 lần
50 28 lần 03-04-2024 12 lần
54 28 lần 12-06-2024 12 lần
64 28 lần 15-05-2024 12 lần
65 28 lần 28-02-2024 12 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần

Thống kê gan giải đặc biệt XSST

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 26 lần 06/03/2023 70 lần
9 10 lần 22/03/2023 51 lần
8 1 lần 31/03/2023 56 lần
4 0 lần 01/04/2023 66 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 21 lần 11/03/2023 56 lần
9 15 lần 17/03/2023 71 lần
4 0 lần 01/04/2023 47 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 23 lần 09/03/2023 58 lần
6 17 lần 15/03/2023 66 lần
9 1 lần 31/03/2023 45 lần
8 0 lần 01/04/2023 59 lần
len dau
X