menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 18/06/2024
do ket qua xo so

Lô gan Khánh Hòa – Thống kê lo gan XSKH

Thống kê Loto gan Xổ số Khánh Hòa

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
24 30 lần 12 lần
42 29 lần 05-05-2024 12 lần
68 29 lần 28-04-2024 12 lần
69 29 lần 05-06-2024 12 lần
30 28 lần 28-04-2024 12 lần
31 28 lần 16-06-2024 12 lần
32 28 lần 02-06-2024 12 lần
58 28 lần 19-05-2024 12 lần
61 28 lần 22-05-2024 12 lần
67 28 lần 05-06-2024 12 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần

Thống kê gan giải đặc biệt XSKH

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 26 lần 06/03/2023 70 lần
9 10 lần 22/03/2023 51 lần
8 1 lần 31/03/2023 56 lần
4 0 lần 01/04/2023 66 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 21 lần 11/03/2023 56 lần
9 15 lần 17/03/2023 71 lần
4 0 lần 01/04/2023 47 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 23 lần 09/03/2023 58 lần
6 17 lần 15/03/2023 66 lần
9 1 lần 31/03/2023 45 lần
8 0 lần 01/04/2023 59 lần
len dau
X