menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 18/06/2024
do ket qua xo so

Lô gan Bình Thuận – Thống kê lo gan XSBTH

Thống kê Loto gan Xổ số Bình Thuận

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
94 30 lần 12 lần
37 29 lần 21-03-2024 12 lần
89 29 lần 14-12-2023 12 lần
12 28 lần 04-04-2024 12 lần
13 28 lần 11-04-2024 12 lần
15 28 lần 07-03-2024 12 lần
18 28 lần 07-03-2024 12 lần
44 28 lần 23-05-2024 12 lần
49 28 lần 23-05-2024 12 lần
60 28 lần 30-05-2024 12 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần

Thống kê gan giải đặc biệt XSBTH

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 26 lần 06/03/2023 70 lần
9 10 lần 22/03/2023 51 lần
8 1 lần 31/03/2023 56 lần
4 0 lần 01/04/2023 66 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 21 lần 11/03/2023 56 lần
9 15 lần 17/03/2023 71 lần
4 0 lần 01/04/2023 47 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 23 lần 09/03/2023 58 lần
6 17 lần 15/03/2023 66 lần
9 1 lần 31/03/2023 45 lần
8 0 lần 01/04/2023 59 lần
len dau
X