menu xo so
Hôm nay: Thứ 3, ngày 25/06/2024
do ket qua xo so

Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSAG - xổ số An Giang

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số An Giang

Số Lần xuất hiện
00 1.11% (9 lượt)
01 0.49% (4 lượt)
02 0.12% (1 lượt)
03 0.37% (3 lượt)
04 0.37% (3 lượt)
05 0.86% (7 lượt)
06 0.99% (8 lượt)
07 0.74% (6 lượt)
08 0.25% (2 lượt)
09 0.37% (3 lượt)
10 0.49% (4 lượt)
11 0.99% (8 lượt)
12 0.49% (4 lượt)
13 0.25% (2 lượt)
14 0.74% (6 lượt)
15 0.99% (8 lượt)
16 0.74% (6 lượt)
17 0.99% (8 lượt)
18 0.49% (4 lượt)
19 0.49% (4 lượt)
20 0.86% (7 lượt)
21 0.25% (2 lượt)
22 0.37% (3 lượt)
23 1.11% (9 lượt)
24 0.86% (7 lượt)
25 0.37% (3 lượt)
26 0.49% (4 lượt)
27 0.62% (5 lượt)
28 0.62% (5 lượt)
29 0.49% (4 lượt)
30 0.25% (2 lượt)
31 0.74% (6 lượt)
32 0.62% (5 lượt)
33 0.99% (8 lượt)
34 0.62% (5 lượt)
35 0.49% (4 lượt)
36 0.49% (4 lượt)
37 0.37% (3 lượt)
38 0.37% (3 lượt)
39 0.25% (2 lượt)
40 0.74% (6 lượt)
41 0.99% (8 lượt)
42 1.11% (9 lượt)
43 1.23% (10 lượt)
44 0.62% (5 lượt)
45 0.74% (6 lượt)
46 0.62% (5 lượt)
47 0.74% (6 lượt)
48 0.37% (3 lượt)
49 0.74% (6 lượt)
50 0.25% (2 lượt)
51 0.25% (2 lượt)
52 0.49% (4 lượt)
53 0.49% (4 lượt)
54 0.25% (2 lượt)
55 0.37% (3 lượt)
56 0.62% (5 lượt)
57 0.25% (2 lượt)
58 0.37% (3 lượt)
59 1.23% (10 lượt)
60 1.11% (9 lượt)
61 0.25% (2 lượt)
62 0.62% (5 lượt)
63 0.74% (6 lượt)
64 0.62% (5 lượt)
65 0.86% (7 lượt)
66 0.62% (5 lượt)
67 0.99% (8 lượt)
68 0.25% (2 lượt)
69 1.11% (9 lượt)
70 0.49% (4 lượt)
71 0.25% (2 lượt)
72 0.74% (6 lượt)
73 0.49% (4 lượt)
74 0.49% (4 lượt)
75 0.37% (3 lượt)
76 0.62% (5 lượt)
77 0.74% (6 lượt)
78 0.74% (6 lượt)
79 0.86% (7 lượt)
80 0.86% (7 lượt)
81 0.37% (3 lượt)
82 0.62% (5 lượt)
83 0.62% (5 lượt)
84 0.49% (4 lượt)
85 0.99% (8 lượt)
86 0.99% (8 lượt)
87 0.62% (5 lượt)
88 0.37% (3 lượt)
89 0.49% (4 lượt)
90 0.62% (5 lượt)
91 0.62% (5 lượt)
92 0.74% (6 lượt)
93 0.37% (3 lượt)
94 0.86% (7 lượt)
95 1.11% (9 lượt)
96 0.62% (5 lượt)
97 0.86% (7 lượt)
98 0.86% (7 lượt)
99 0.86% (7 lượt)

Xem kết quả XSAG hôm nay

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

len dau
X