Hôm nay Thứ 3, ngày 21/03/2023

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 19-03-2023

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
88
85
G7
412
760
G6
8978
4183
3903
3191
9694
9184
G5
4438
3427
G4
92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
G3
42835
31200
83688
10809
G2
82928
78169
G1
13533
70560
ĐB
349293
560105

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 00, 02, 03 05, 09, 02
1 13, 12 15
2 28, 21, 26 29, 22, 27
3 33, 35, 36, 38
4 43
5 55
6 60, 69, 60
7 78 79
8 83, 88 88, 84, 85
9 93, 99, 92 91, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 12-03-2023

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
70
80
G7
460
802
G6
7751
0213
4297
9478
7149
2729
G5
4766
5845
G4
15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848
40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591
G3
24274
50964
59838
74744
G2
22481
34266
G1
88713
31590
ĐB
988631
077717

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 03 02
1 13, 13 17
2 20, 29
3 31, 39 38
4 48 44, 45, 49
5 57, 59, 51 56, 56
6 64, 66, 60 66, 62, 68
7 74, 78, 70 78
8 81 80
9 94, 97 90, 90, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 05-03-2023

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
66
17
G7
490
114
G6
9492
5383
1712
5057
9274
9839
G5
1204
1898
G4
24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543
93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513
G3
03915
47704
15842
74809
G2
15593
30370
G1
06167
57745
ĐB
970562
212286

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 04, 04, 04 09, 07
1 15, 12 13, 14, 17
2 28 29
3 39
4 43 45, 42
5 57
6 62, 67, 66 61
7 70, 71, 76, 78, 74
8 81, 85, 84, 83 86
9 93, 97, 92, 90 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 26-02-2023

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
80
21
G7
306
284
G6
8734
1927
2743
5445
7559
9325
G5
2980
6063
G4
88307
21171
67084
53626
65326
15480
89997
39304
71672
90830
55613
66238
93450
64047
G3
97169
58007
45177
94359
G2
48592
51095
G1
73327
01101
ĐB
051810
656755

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 07, 07, 06 01, 04
1 10 13
2 27, 26, 26, 27 25, 21
3 34 30, 38
4 43 47, 45
5 55, 59, 50, 59
6 69 63
7 71 77, 72
8 84, 80, 80, 80 84
9 92, 97 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 19-02-2023

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
46
11
G7
281
377
G6
6844
1460
9247
8423
3027
3810
G5
9094
3561
G4
23062
07771
62402
62818
37025
59843
13761
25660
44927
56823
71429
13898
06161
42134
G3
44665
28620
46619
93380
G2
24438
46235
G1
37929
11862
ĐB
979078
345318

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 02
1 18 18, 19, 10, 11
2 29, 20, 25 27, 23, 29, 23, 27
3 38 35, 34
4 43, 44, 47, 46
5
6 65, 62, 61, 60 62, 60, 61, 61
7 78, 71 77
8 81 80
9 94 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 12-02-2023

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
05
27
G7
261
932
G6
2508
3562
9101
7503
5727
9228
G5
5214
6491
G4
93740
05496
89321
16754
39996
62034
94878
64191
50841
46472
32207
44139
72664
18487
G3
05458
86100
86372
62359
G2
58591
78787
G1
65184
02073
ĐB
296078
946810

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 00, 08, 01, 05 07, 03
1 14 10
2 21 27, 28, 27
3 34 39, 32
4 40 41
5 58, 54 59
6 62, 61 64
7 78, 78 73, 72, 72
8 84 87, 87
9 91, 96, 96 91, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 05-02-2023

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
14
14
G7
800
179
G6
8084
4563
9297
7297
9646
6929
G5
7860
0930
G4
61665
71276
92945
26677
10879
75727
83577
41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627
G3
74008
09991
37010
48710
G2
97912
00570
G1
74332
75948
ĐB
093109
980385

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 09, 08, 00 08
1 12, 14 10, 10, 17, 14
2 27 27, 29
3 32 30
4 45 48, 46
5 59
6 65, 60, 63 67
7 76, 77, 79, 77 70, 79, 79
8 84 85, 86
9 91, 97 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 29-01-2023

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
18
36
G7
961
634
G6
3437
8803
3353
3593
0311
3916
G5
7628
5523
G4
49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
G3
51155
70773
09865
22961
G2
44488
32571
G1
12356
74575
ĐB
496565
192275

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 03 06, 03
1 18 11, 16
2 25, 28 22, 23
3 37, 37 34, 36
4 48
5 56, 55, 59, 51, 53
6 65, 61 65, 61
7 73, 75, 77 75, 75, 71
8 88 86, 83, 87
9 99, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: