Hôm nay Thứ 2, ngày 20/03/2023

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 19-03-2023

Tiền Giang
Mã: TG-C3
Kiên Giang
Mã: 3K3
Đà Lạt
Mã: L3K3
G8
64
45
69
G7
759
241
145
G6
1004
6480
4005
8124
9896
0744
5198
0312
6874
G5
4018
4256
5348
G4
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
G3
09104
69309
92309
51991
00137
44483
G2
92293
72489
91488
G1
90723
29997
02413
ĐB
536469
260971
099784

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 09, 04, 04, 05 09 09, 09
1 18 13, 12
2 23 20, 27, 24
3 33, 31 37, 32, 31
4 44, 41, 45 48, 48, 45
5 55, 59 53, 56
6 69, 69, 65, 65, 64 64 68, 69
7 71, 79, 73 74
8 80 89, 85 84, 88, 83, 83
9 93 97, 91, 96 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 12-03-2023

Tiền Giang
Mã: TG-B3
Kiên Giang
Mã: 3K2
Đà Lạt
Mã: L3K2
G8
88
33
48
G7
332
393
270
G6
3742
4110
3171
2964
4111
0424
7395
6940
1983
G5
3489
8667
4554
G4
37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
G3
41195
76877
14943
26772
30493
91376
G2
01901
71971
29279
G1
57055
17501
93531
ĐB
272959
901288
100362

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01 01, 04
1 10 10, 11
2 21, 24 22, 29
3 32 33 31
4 47, 49, 43, 42 43, 42 45, 40, 48
5 59, 55 50, 57, 52, 54
6 66 64, 67, 64 62
7 77, 71, 71 71, 72 79, 76, 73, 70
8 80, 89, 88 88 83
9 95, 96 96, 96, 93 93, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 05-03-2023

Tiền Giang
Mã: TG-A3
Kiên Giang
Mã: 3K1
Đà Lạt
Mã: L3K1
G8
48
66
87
G7
293
544
339
G6
2964
0102
6845
0001
5447
8261
1084
5987
3244
G5
0317
0697
6962
G4
70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249
35561
05969
82512
17343
13269
19773
31283
G3
66385
27344
41019
67480
97520
74941
G2
93943
38251
83771
G1
92340
86383
65921
ĐB
299096
880768
165946

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 05, 02 04, 01
1 12, 17 19 12
2 28 21, 20
3 37 39
4 40, 43, 44, 41, 44, 45, 48 49, 47, 44 46, 41, 43, 44
5 58 51, 57
6 64 68, 68, 61, 66 61, 69, 69, 62
7 76, 74 71, 73
8 85 83, 80 83, 84, 87, 87
9 96, 93, 93 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 26-02-2023

Tiền Giang
Mã: TG-D2
Kiên Giang
Mã: 2K4
Đà Lạt
Mã: L2K4
G8
95
81
15
G7
440
047
916
G6
6059
8978
3660
8002
5204
9685
4191
3109
2283
G5
2760
2865
2615
G4
29030
77924
08838
71515
62579
90681
25062
17962
80888
06975
25512
48774
72827
79355
10696
83932
38698
37962
06282
43130
82597
G3
64715
90501
14756
55845
89861
85020
G2
18160
95572
20531
G1
96332
30593
30813
ĐB
737936
069045
672031

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01 02, 04 09
1 15, 15 12 13, 15, 16, 15
2 24 27 20
3 36, 32, 30, 38 31, 31, 32, 30
4 40 45, 45, 47
5 59 56, 55
6 60, 62, 60, 60 62, 65 61, 62
7 79, 78 72, 75, 74
8 81 88, 85, 81 82, 83
9 95 93 96, 98, 97, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 19-02-2023

Tiền Giang
Mã: TG-C2
Kiên Giang
Mã: 2K3
Đà Lạt
Mã: L2K3
G8
44
46
65
G7
701
037
763
G6
8694
0035
5561
3094
3615
5892
1530
7458
7293
G5
5079
7306
5415
G4
48917
59721
25117
17818
24483
49073
33370
84260
43182
24510
22499
57093
64174
99041
23997
70514
90322
91133
33608
25244
24661
G3
28061
51967
36413
62049
55366
68703
G2
44926
04058
08381
G1
27032
14781
34604
ĐB
025477
006475
618281

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01 06 04, 03, 08
1 17, 17, 18 13, 10, 15 14, 15
2 26, 21 22
3 32, 35 37 33, 30
4 44 49, 41, 46 44
5 58 58
6 61, 67, 61 60 66, 61, 63, 65
7 77, 73, 70, 79 75, 74
8 83 81, 82 81, 81
9 94 99, 93, 94, 92 97, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 12-02-2023

Tiền Giang
Mã: TG-B2
Kiên Giang
Mã: 2K2
Đà Lạt
Mã: L2K2
G8
12
55
16
G7
357
027
140
G6
2488
2669
1173
5404
3692
7555
6783
4436
2466
G5
7751
7224
4000
G4
24346
76476
34575
10546
26569
85084
03471
51511
04796
97131
29499
45822
22988
29249
54761
88521
86674
91386
48350
49589
60751
G3
19258
75748
05256
78361
20268
44952
G2
20727
61347
54018
G1
27529
52770
95946
ĐB
478156
038474
417898

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04 00
1 12 11 18, 16
2 29, 27 22, 24, 27 21
3 31 36
4 48, 46, 46 47, 49 46, 40
5 56, 58, 51, 57 56, 55, 55 52, 50, 51
6 69, 69 61 68, 61, 66
7 76, 75, 71, 73 74, 70 74
8 84, 88 88 86, 89, 83
9 96, 99, 92 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 05-02-2023

Tiền Giang
Mã: TG-A2
Kiên Giang
Mã: 2K1
Đà Lạt
Mã: L2K1
G8
38
56
36
G7
830
448
732
G6
4906
6176
4204
5031
5368
4825
1117
7634
7790
G5
0661
1098
4935
G4
22617
39775
83532
16230
03480
10578
52265
62408
94728
20973
18734
28544
59624
36073
65756
51163
79501
44499
03998
64072
95471
G3
86209
43689
33180
16851
74399
09773
G2
18800
93223
96499
G1
66422
66692
42246
ĐB
747128
654868
187396

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 09, 06, 04 08 01
1 17 17
2 28, 22 23, 28, 24, 25
3 32, 30, 30, 38 34, 31 35, 34, 32, 36
4 44, 48 46
5 51, 56 56
6 65, 61 68, 68 63
7 75, 78, 76 73, 73 73, 72, 71
8 89, 80 80
9 92, 98 96, 99, 99, 99, 98, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » Xổ số miền Nam 29-01-2023

Tiền Giang
Mã: TG-E1
Kiên Giang
Mã: 1K5
Đà Lạt
Mã: L1K5
G8
55
64
26
G7
871
749
803
G6
5083
6573
5026
8018
7231
1820
1080
8890
8525
G5
3980
8530
9703
G4
91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099
18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171
88692
84830
75713
76906
37647
74984
08588
G3
22914
89864
63836
12901
76053
27427
G2
59107
93357
43086
G1
77028
36163
33213
ĐB
459562
201243
951032

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07, 01 01 06, 03, 03
1 14, 14 18 13, 13
2 28, 26 20 27, 25, 26
3 36, 30, 31 32, 30
4 43, 49 47
5 53, 55 57, 51 53
6 62, 64 63, 60, 61, 64
7 73, 71 73, 78, 71
8 87, 80, 83 83 86, 84, 88, 80
9 98, 92, 99 92, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: