Hôm nay Thứ 3, ngày 21/03/2023

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 20-03-2023

Ký hiệu trúng ĐB: N12
Giải tám 62
Giải bảy 762
Giải sáu 0228 0569 3511
Giải năm 7495
Giải tư 60175 12705 49236 68735
76959 80240 88834
Giải ba 26517 00107
Giải nhì 75224
Giải nhất 56233
Đặc biệt 665017

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 07, 05
1 17, 17, 11
2 24, 28
3 33, 36, 35, 34
4 40
5 59
6 69, 62, 62
7 75
8
9 95

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 13-03-2023

Ký hiệu trúng ĐB: N11
Giải tám 99
Giải bảy 253
Giải sáu 6743 5171 7428
Giải năm 7663
Giải tư 07802 02466 98748 21889
08789 91346 20618
Giải ba 17963 56454
Giải nhì 06350
Giải nhất 44689
Đặc biệt 646022

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 02
1 18
2 22, 28
3
4 48, 46, 43
5 50, 54, 53
6 63, 66, 63
7 71
8 89, 89, 89
9 99

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 06-03-2023

Ký hiệu trúng ĐB: N10
Giải tám 66
Giải bảy 666
Giải sáu 4709 4547 2630
Giải năm 7543
Giải tư 38886 15285 17094 34570
62642 80096 80229
Giải ba 00016 09803
Giải nhì 53737
Giải nhất 68544
Đặc biệt 376440

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 03, 09
1 16
2 29
3 37, 30
4 40, 44, 42, 43, 47
5
6 66, 66
7 70
8 86, 85
9 94, 96

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 27-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: N09
Giải tám 73
Giải bảy 044
Giải sáu 4973 3135 1681
Giải năm 0093
Giải tư 61649 61017 75313 17621
12787 65848 38727
Giải ba 15861 48469
Giải nhì 30580
Giải nhất 90863
Đặc biệt 545088

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0
1 17, 13
2 21, 27
3 35
4 49, 48, 44
5
6 63, 61, 69
7 73, 73
8 88, 80, 87, 81
9 93

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 20-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: N08
Giải tám 26
Giải bảy 294
Giải sáu 1096 4103 9547
Giải năm 6547
Giải tư 78481 76570 35313 20005
17539 01130 94969
Giải ba 77254 69924
Giải nhì 87748
Giải nhất 40990
Đặc biệt 699101

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 01, 05, 03
1 13
2 24, 26
3 39, 30
4 48, 47, 47
5 54
6 69
7 70
8 81
9 90, 96, 94

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 13-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: N07
Giải tám 59
Giải bảy 532
Giải sáu 4462 4910 6648
Giải năm 8616
Giải tư 78949 95763 46795 08579
09631 88196 98574
Giải ba 53891 80752
Giải nhì 60477
Giải nhất 77683
Đặc biệt 883267

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0
1 16, 10
2
3 31, 32
4 49, 48
5 52, 59
6 67, 63, 62
7 77, 79, 74
8 83
9 91, 95, 96

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 06-02-2023

Ký hiệu trúng ĐB: N06
Giải tám 71
Giải bảy 368
Giải sáu 4060 5631 8322
Giải năm 1591
Giải tư 92578 23528 37812 50139
70905 80770 24644
Giải ba 91458 78800
Giải nhì 69774
Giải nhất 66768
Đặc biệt 328646

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 00, 05
1 12
2 28, 22
3 39, 31
4 46, 44
5 58
6 68, 60, 68
7 74, 78, 70, 71
8
9 91