Hôm nay Thứ 3, ngày 21/03/2023

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 16-03-2023

Giải tám 89
Giải bảy 193
Giải sáu 2770 1111 3745
Giải năm 2165
Giải tư 76121 94005 51212 43134
54198 24222 84251
Giải ba 46859 94815
Giải nhì 76908
Giải nhất 52453
Đặc biệt 725223

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 08, 05
1 15, 12, 11
2 23, 21, 22
3 34
4 45
5 53, 59, 51
6 65
7 70
8 89
9 98, 93

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 09-03-2023

Giải tám 72
Giải bảy 619
Giải sáu 5946 8454 1897
Giải năm 4937
Giải tư 73645 77004 97960 00608
97768 18084 04059
Giải ba 75680 75638
Giải nhì 29993
Giải nhất 14046
Đặc biệt 339581

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 04, 08
1 19
2
3 38, 37
4 46, 45, 46
5 59, 54
6 60, 68
7 72
8 81, 80, 84
9 93, 97

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 02-03-2023

Giải tám 00
Giải bảy 351
Giải sáu 5658 9452 3481
Giải năm 0617
Giải tư 94797 87588 02668 16750
09763 32396 18839
Giải ba 94120 42310
Giải nhì 88568
Giải nhất 97400
Đặc biệt 253908

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 08, 00, 00
1 10, 17
2 20
3 39
4
5 50, 58, 52, 51
6 68, 68, 63
7
8 88, 81
9 97, 96

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 23-02-2023

Giải tám 70
Giải bảy 270
Giải sáu 2790 1859 2454
Giải năm 5629
Giải tư 70002 43958 43868 18058
22548 63306 90628
Giải ba 92013 49026
Giải nhì 81403
Giải nhất 37955
Đặc biệt 204425

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 03, 02, 06
1 13
2 25, 26, 28, 29
3
4 48
5 55, 58, 58, 59, 54
6 68
7 70, 70
8
9 90

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 16-02-2023

Giải tám 07
Giải bảy 294
Giải sáu 8217 0623 6267
Giải năm 6474
Giải tư 91865 93166 02339 68459
57183 60815 43355
Giải ba 46977 61543
Giải nhì 00755
Giải nhất 87604
Đặc biệt 383641

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 04, 07
1 15, 17
2 23
3 39
4 41, 43
5 55, 59, 55
6 65, 66, 67
7 77, 74
8 83
9 94

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 09-02-2023

Giải tám 66
Giải bảy 982
Giải sáu 3204 1596 7063
Giải năm 6502
Giải tư 01989 27848 61993 78846
76359 20279 74567
Giải ba 14504 99690
Giải nhì 53429
Giải nhất 73070
Đặc biệt 817180

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 04, 02, 04
1
2 29
3
4 48, 46
5 59
6 67, 63, 66
7 70, 79
8 80, 89, 82
9 90, 93, 96

XSBDI » XSBDI Thứ 5 » Bình Định 02-02-2023

Giải tám 34
Giải bảy 902
Giải sáu 4093 1944 6902
Giải năm 2711
Giải tư 72336 91877 33242 97733
61771 89328 90732
Giải ba 15861 89018
Giải nhì 77397
Giải nhất 64644
Đặc biệt 169189

Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Bình Định
0 02, 02
1 18, 11
2 28
3 36, 33, 32, 34
4 44, 42, 44
5
6 61
7 77, 71
8 89
9 97, 93